Sự khác nhau và cách sử dụng của葬られたるvà 葬られる【Giải thích tiếng Nhật】

Tôi là thầy Shige, là giáo viên dạy tiếng Nhật và cũng là người hổ trợ cho du học sinh Nhật Bản. (*´ω`)
Tôi có một nhóm trên facebook dành cho các bạn đặt bất kỳ câu hỏi nào với người Nhật, chính vì vậy đừng ngần ngại mà hãy đặt thật nhiều câu hỏi ở đấy nhé! (´▽`)

Nhóm Facebook miễn phí. Thảo luận về du học miễn phí.
[古来こらいから塔中とうちゅうきながらほうむられたる幾千いくせん罪人ざいにん皆舟みなふねからこのもんまで護送ごそうされたのである]

Là một câu trong tiểu thuyết tiếng nhật mà tôi đang đọc, nhưng tôi rất thắc mắc vì sao lại là 「ほうむられたる

Tôi đã nghĩ sách in sai, nhưng khi tìm hiểu nguồn thì sách không hề in sai.

Vậy ほうむられたる là động từ dạng gì vậy ạ?

Học sinh

Giáo viên

Xin lỗi vì đã phản hồi muộn! (・ ∀ ・)

Câu trả lời ngắn gọn là, “Ý nghĩa làほうむられたる’, nhưng đó là một cách nói cũ của người Nhật.

Khi tôi nghe từ ほうむられたる, tôi cảm thấy như  “Đây là một câu từ rất rất xưa và nó đang muốn nhấn mạnh hành động ほうむられる.

Trước hết thì, người Nhật ngày nay rất khác ngày xưa.

Đó là lý do tại sao người Nhật và cả học sinh trung học đều học văn học cổ đại!

ほうむられる có nghĩa là “Bị chôn” trong cách nói bị động,

たる là một tiểu từ có nghĩa là hoàn thành hoặc khẳng định trong ngữ pháp cũ.