“Nên làm gì ~ thì tốt?” tiếng Nhật là gì?(Tính từ)→何を~ばいいですか? Ý nghĩa và cách sử dụng.

Tôi là thầy Shige, là giáo viên dạy tiếng Nhật và cũng là người hổ trợ cho du học sinh Nhật Bản. (*´ω`)
Tôi có một nhóm trên facebook dành cho các bạn đặt bất kỳ câu hỏi nào với người Nhật, chính vì vậy đừng ngần ngại mà hãy đặt thật nhiều câu hỏi ở đấy nhé! (´▽`)

Nhóm Facebook miễn phí. Thảo luận về du học miễn phí.

Ý nghĩa và cách sử dụng của 何を~ばいいですか? là gì…?

(なに)を~ばいいですか? → “Nên làm gì ~ thì tốt?”

  • Là ngữ pháp bày tỏ thái độ muốn đối phương cho lời khuyên và hướng dẫn. (Đó là, một câu hỏi.)
  • Được kết nối với V – Điều kiện.

*V・・・Verb (Động từ)

Các động từ ~ば、và dạng V- điều kiện được giới thiệu trong các bài viết sau.

“Nếu ~, ” tiếng Nhật là gì?→~ば、Ý nghĩa và cách sử dụng【Ngữ pháp N4】 “Nếu không…” trong tiếng Nhật là gì?→~なければ、Ý nghĩa và cách sử dụng【Ngữ pháp N4】

URL:

Ví dụ:

1.

A:今日(きょう)誕生(たんじょう)()パーティーでは、(なに)をすればいいですか?

Tôi nên làm gì trong bữa tiệc sinh nhật hôm nay?

B:ただ、(たの)しめばいいです!

Chỉ cần nó vui vẻ là được rồi!

2. 明日(あした)は、卒業式(そつぎょうしき)参加(さんか)したいんですが、(なに)()ていけば、いいですか?

Tôi muốn tham gia lễ tốt nghiệp vào ngày mai. Tôi nên mặc gì thì tốt?

Tóm tắt

  1. (なに)を~ばいいですか? → “Nên làm gì ~ thì tốt?”
  2. Ngữ pháp là cách diễn đạt yêu cầu đối phương tư vấn và hướng dẫn
  3. Được kết nối với V – Điều kiện.

Giải thích chi tiết về ý nghĩa và cách sử dụng của 何を~ばいいですか?

Giáo viên

Hôm nay mình sẽ học về “Nên làm gì ~ thì tốt?”nhé!
Khi nào thì sử dụng ngữ pháp này ạ?

Học sinh

Giáo viên

Đây là ngữ pháp được sử dụng khi các bạn muốn người khác cho mình lời khuyên hoặc hướng dẫn.
Vâng ạ (`・ ω ・ ´)

Học sinh

Câu ví dụ cơ bản số ① về 何を~ばいいですか?

Câu ví dụ

1.

A:今日(きょう)誕生(たんじょう)()パーティーでは、(なに)をすればいいですか?

Tôi nên làm gì trong bữa tiệc sinh nhật hôm nay?

B:ただ、(たの)しめばいいです!

Chỉ cần nó vui vẻ là được rồi!

Giải thích

Đây là ngữ pháp bạn sử dụng khi bạn muốn được tư vấn và hướng dẫn về những gì nên mặc trong bữa tiệc sinh nhật.

Nếu những giả định được chia sẻ, bạn có thể đột nhiên hỏi “tôi nên làm gì?” Trong cuộc trò chuyện,

Nhưng về cơ bản, thì đa số sẽ giải thích tình huống ở phần mở đầu và sau đó đặt câu hỏi ở câu sau.

今日(きょう)誕生(たんじょう)()パーティーでは、→  Trong bữa tiệc sinh nhật của ngày hôm nay.

Chỗ này là đang giải thích về tình huống.

Chúng ta hãy xem sự thay đổi trong kết nối trong phần sau.

(なに)を~ばいいですか?

(なに)を + する + ばいいですか?

(なに)をすばいいですか?

(なに)をすればいいですか?

Không có vấn đề gì nếu bạn trả lời là ~ばいいです

Câu ví dụ cơ bản số ② về 何を~ばいいですか?

Câu ví dụ

2. 明日(あした)は、卒業式(そつぎょうしき)参加(さんか)したいんですが、(なに)()ていけば、いいですか?

Tôi muốn tham gia lễ tốt nghiệp vào ngày mai. Tôi nên mặc gì thì tốt?

Giải thích

Đầu tiên, hãy kết nối với V- điều kiện!

(なに)を~ばいいですか?

(なに)を + ()る + ばいいですか?

(なに)()ばいいですか?

(なに)()ればいいですか?

Điều cần ghi nhớ ở đây là, 卒業式(そつぎょうしき)参加(さんか)したいんですが、trong câu đầu.

Như đã nói trước đó, về cơ bản, phần mở đầu giải thích tình hình.

Nếu bạn chỉ nhìn vào ~ですが、nó dường như có nghĩa là “nhưng”, đại diện cho một nghịch lý.

Tuy nhiên, trong thực tế, nó trở thànhですが、.

Đây “chỉ là một ngữ pháp mô tả tình huống.”

Tổng kết

  1. (なに)を~ばいいですか? → “Nên làm gì ~ thì tốt?”
  2. Ngữ pháp là cách diễn đạt yêu cầu đối phương tư vấn và hướng dẫn
  3. Được kết nối với V – Điều kiện.