“Nên đi đâu ~ thì tốt?” tiếng Nhật là gì?(Tính từ)→ どこへ~ばいいですか? Ý nghĩa và cách sử dụng.

Tôi là thầy Shige, là giáo viên dạy tiếng Nhật và cũng là người hổ trợ cho du học sinh Nhật Bản. (*´ω`)
Tôi có một nhóm trên facebook dành cho các bạn đặt bất kỳ câu hỏi nào với người Nhật, chính vì vậy đừng ngần ngại mà hãy đặt thật nhiều câu hỏi ở đấy nhé! (´▽`)

Nhóm Facebook miễn phí. Thảo luận về du học miễn phí.

Ý nghĩa và cách sử dụng どこへ~ばいいですか? là gì …

  • Đó là một biểu hiện yêu cầu đối phương về địa điểm mong muốn.
  • Được kết nối với V – Điều kiện.

Các biểu thức tương tự có ngữ pháp sau.

“Nên làm gì ~ thì tốt?” tiếng Nhật là gì?(Tính từ)→何を~ばいいですか? Ý nghĩa và cách sử dụng.

*V・・・Verb (Động từ)

Bài viết dưới đây giới thiệu các dạng V- điều kiện ~ば、và của động từ.

“Nếu ~, ” tiếng Nhật là gì?→~ば、Ý nghĩa và cách sử dụng【Ngữ pháp N4】 “Nếu không…” trong tiếng Nhật là gì?→~なければ、Ý nghĩa và cách sử dụng【Ngữ pháp N4】

URL:

Ví dụ:

1.

A:どこへ()けばいいですか?

Tôi có thể đi đâu thì được?

B:二階(ふたかい)()ってください。

Hãy lên tầng 2 đi.

2. この書類(しょるい)提出(ていしゅつ)したいのですが、どこへ提出(ていしゅつ)すればいいですか?

Tôi muốn nộp tập tài liệu này, tôi nên đi đâu để nộp vậy ạ?

Tóm tắt

  1. どこへ~ばいいですか? → “Nên đi đâu ~ thì tốt?”
  2. Nó là một biểu hiện yêu cầu đối phương về địa điểm mong muốn.
  3. Được kết nối với V – Điều kiện.

Giải thích chi tiết về ý nghĩa và cách sử dụng của どこへ~ばいいですか?

Giáo viên

Hôm nay mình sẽ học về “Nên đi đâu ~ thì tốt?”!
Khi nào thì sử dụng ngữ pháp này ạ?

Học sinh

Giáo viên

Đây là ngữ pháp dùng để hỏi người khác xem bạn muốn đi đâu.
Vâng ạ! (`・ ω ・ ´)

Học sinh

Câu ví dụ cơ bản số ① về どこへ~ばいいですか?

Câu ví dụ

1.

A:どこへ()けばいいですか?

Tôi có thể đi đâu thì được?

B:二階(ふたかい)()ってください。

Hãy lên tầng 2 đi.

Giải thích

Biểu thức được sử dụng nhiều nhất trong どこへ~ばいいですか? được cho là どこへ()けばいいですか?.

Trong tiếng Việt có nghĩa là “Có thể đi đâu được?”

Câu này xuất hiện thường xuyên trong các bài thi tiếng Nhật như JLPT, và thường được dùng trong hội thoại, vì vậy đừng nghĩ đến việc nối các động từ, hãy nhớ tất cả các câu và nói đi nói lại chúng nhiều lần.

Đây là một bài viết về ngữ pháp, vì vậy hãy kiểm tra xem nó thay đổi như thế nào với dạng điều kiện V. 😀

どこへ~ばいいですか?

どこへ + ()く + ばいいですか?

どこへ()ばいいですか?

どこへ()ばいいですか?

Không có vấn đề gì nếu bạn trả lời ~です hoặc ~へ()ってください.

Phủ định? tiếng Nhật là gì?→~は…です&~は…ではありません Ý nghĩa, cách dùng của cấu trúc này!【Ngữ pháp N5】 [Xin vui lòng và Thể て] tiếng Nhật là gì? →Ý nghĩa và cách sử dụng của Vてください [Ngữ pháp N5]

Câu ví dụ cơ bản số ② về どこへ~ばいいですか?

Câu ví dụ

2. この書類(しょるい)提出(ていしゅつ)したいのですが、どこへ提出(ていしゅつ)すればいいですか?

Tôi muốn nộp tập tài liệu này, tôi nên đi đâu để nộp vậy ạ?

Giải thích

Đầu tiên, hãy kết nối với V- điều kiện!

どこへ~ばいいですか?

どこへ + 提出(ていしゅつ)する + ばいいですか?

どこへ提出(ていしゅつ)ばいいですか?

どこへ提出(ていしゅつ)すればいいですか?

Điều tôi muốn bạn nhớ ở đây là phần この書類(しょるい)提出(ていしゅつ)したいのですが、 của phần mở đầu.

Như đã nói trước đó, về cơ bản, phần mở đầu giải thích tình hình.

Nếu bạn chỉ nhìn vào ~ですが、nó dường như có nghĩa là “nhưng”, đại diện cho một nghịch lý.

Tuy nhiên, trong thực tế, nó trở thành ですが、.

Đây “Chỉ là một ngữ pháp mô tả tình huống.”

Tổng kết

  1. どこへ~ばいいですか? → “Nên đi đâu ~ thì tốt?”
  2. Nó là một biểu hiện yêu cầu đối phương về địa điểm mong muốn.
  3. Được kết nối với V – Điều kiện.