Cách người Nhật hỏi về tuổi tác【Giải thích của người Nhật】

Tôi là thầy Shige, là giáo viên dạy tiếng Nhật và cũng là người hổ trợ cho du học sinh Nhật Bản. (*´ω`)
Tôi có một nhóm trên facebook dành cho các bạn đặt bất kỳ câu hỏi nào với người Nhật, chính vì vậy đừng ngần ngại mà hãy đặt thật nhiều câu hỏi ở đấy nhé! (´▽`)

Nhóm Facebook miễn phí. Thảo luận về du học miễn phí.
Thầy ơi! Người Nhật khi muốn hỏi tuổi của nhau thì nên hỏi như thế nào vậy ạ?

Học sinh

Giáo viên

Ngay cả là người Nhật thì cũng không có nhiều cơ hội để hỏi tuổi đâu.

Nếu bạn là sinh viên, tuổi tác có ý nghĩa lớn, nhưng khi bạn ra trường, tuổi tác không thực sự quan trọng.

Nhưng nếu bạn muốn hỏi tuổi, thì cách thông minh nhất là

Tôi nghĩ có,

  • Cách hỏi gián tiếp
  • Cách hỏi trực tiếp

Giáo viên

■ Cách hỏi gián tiếp

  1. Đưa ra các chủ đề như tốt nghiệp trung học hoặc tốt nghiệp đại học v.v…
  2. Tự cho biết tuổi của bạn trước.
  3. Hỏi tuổi và đoán một cách gián tiếp.
  4. Kiểm tra tuổi.

Giáo viên

Aさん:「高校生活こうこうせいかつなつかしいですね。わたしは○〇さいなので、2012ねん高校こうこう卒業そつぎょうしました。Bさんはいつ高校卒業こうこうそつぎょうしましたか?」

“Thật nhớ quãng thời gian học cấp ba của mình nhỉ.  Vì tôi 〇〇tuổi, vậy nên tôi đã tốt nghiệp cấp ba năm 2012. Anh B tốt nghiệp cấp ba khi nào vậy?”

Bさん:「〇年前ねんまえですね~」

“Cách đây 〇 năm! ~”

Aさん:「それなら今年ことしで○○さいくらいですか」

“Vậy thì năm nay anh khoảng ○○ tuổi rồi phải không?”

Bさん:「そうです。」

“Đúng vậy.”

Aさん:「わたしよりも2ねん先輩せんぱいなんですね!そのあとは大学だいがく勉強べんきょうしたんですか」

“Anh hơn tôi 2 tuổi! Rồi sau đó anh học đại học à?”

Giáo viên

○○さいくらいですか tức là, ở các trường trung học Nhật Bản, thông thường tốt nghiệp ở tuổi 18.

nhưng một số người lại tốt nghiệp ở tuổi 19 hoặc 20, vì vậy bằng cách nói là “khoảng ○○ tuổi” người kia sẽ dễ dàng trả lời hơn.

Ngoài ra, một số người không thích nói về tuổi tác, vì vậy

Một khi đã biết tuổi, bạn có thể chuyển sang chủ đề khác, đó sẽ là một cuộc trò chuyện rất thông minh.

Giáo viên

■ Cách hỏi trực tiếp

Aさん:「わたし今年ことしで○○さいになるのですが、そういえば、Bさんはおいくつなんですか」

“Năm nay tôi ○○ tuổi. Vậy còn anh B bao nhiêu tuổi?”

Bさん:「今年ことしで○○さいになります。」

“Năm nay tôi ○○ tuổi.”

Aさん:「わたしよりも2ねん先輩せんぱいなんですね!この職場しょくば結構けっこんながいんですか」

“Anh hơn tôi hai tuổi! Anh làm chỗ này khá lâu rồi phải không?”

Giáo viên

そういえば mang sắc thái “Nhân tiện thì nhớ ra rồi” vì vậy nên tôi rất thường dùng nó.

Và vì đây vẫn là một cách nói trực tiếp, nên tốt hơn hết bạn nên hỏi kỹ là おいくつなんですか.

Đối với việc hỏi gián tiếp, vì một số người không thích nói về tuổi tác,

Sau khi đã biết số tuổi, nếu bạn chuyển sang một chủ đề khác, tôi nghĩ đó sẽ là một cuộc trò chuyện rất thông minh.