Cách sử dụng và sự khác biệt của「によって」và「で」【Giải thích của người Nhật】

Tôi là thầy Shige, là giáo viên dạy tiếng Nhật và cũng là người hổ trợ cho du học sinh Nhật Bản. (*´ω`)
Tôi có một nhóm trên facebook dành cho các bạn đặt bất kỳ câu hỏi nào với người Nhật, chính vì vậy đừng ngần ngại mà hãy đặt thật nhiều câu hỏi ở đấy nhé! (´▽`)

Nhóm Facebook miễn phí. Thảo luận về du học miễn phí.
Cách sử dụng và phạm vi sử dụng của  “ によって” và “ ” có giống nhau không vậy ạ ?

Mẫu câu nào sử dụng phổ biến hơn ạ ?

Học sinh

Giáo viên

Một câu hỏi hay đó!

Kết luận, câu trả lời là “Cả 2 đều được sử dụng nhiều !!”! (=゚ω゚)ノ

Nguyên nhân của 台風たいふ được nhấn mạnh hơn bằng 台風たいふによって.

Tuy nhiên, có một điều cần lưu ý ở đây (`・ ω ・ ´)

Cả によって đều có nhiều nghĩa, nhưng cả hai đều có thể được sử dụng trong trường hợp “Nguyên nhân”, nhưng có thể không được sử dụng trong trường hợp của “Phương tiện”.

Giáo viên

■ Trong trường hợp nguyên nhân

〇 ・ ・ ・ 台風たいふによって屋根やねばされた

〇 ・ ・ ・ 台風たいふ屋根やねばされた

Giáo viên

■ Trong trường hợp phương tiện

・ Khi đại diện cho các phương tiện hàng ngày

△ ・ ・ ・ 電車でんしゃによって通勤つうきんした

〇 ・ ・ ・ 電車でんしゃ通勤つうきんした

Tốt hơn là không nên sử dụng によって trừ khi nó đại diện cho hoạt động hàng ngày và không phải trường hợp nhấn mạnh đến phương tiện.

Giáo viên

・ Nếu bạn muốn nhấn mạnh về phương tiện

◎ ・ ・ ・ インターネットによって世界中せかいちゅうの人とはなせるようになった (Tôi có thể nói chuyện với mọi người trên khắp thế giới thông qua Internet)

〇 ・ ・ ・ インターネットで世界中せかいちゅうの人とはなせるようになった (Tôi có thể nói chuyện với mọi người trên khắp thế giới trên Internet)

Khi phân biệt giữa によって, hãy nghĩ xem “nó có phải là phương tiện hàng ngày không?” hay “nó là đang nhấn mạnh?”!