[Tại sao? Vì sao?] tiếng Nhật là gì?→ どうして,なぜ,なんで Giải thích ý nghĩa và sự khác biệt của chúng.[Ngữ pháp N5]

Tôi là thầy Shige, là giáo viên dạy tiếng Nhật và cũng là người hổ trợ cho du học sinh Nhật Bản. (*´ω`)
Tôi có một nhóm trên facebook dành cho các bạn đặt bất kỳ câu hỏi nào với người Nhật, chính vì vậy đừng ngần ngại mà hãy đặt thật nhiều câu hỏi ở đấy nhé! (´▽`)

Nhóm Facebook miễn phí. Thảo luận về du học miễn phí.
Minna no Nihongo
Ngữ pháp này là ngữ pháp N5 của JLPT và được giải thích trong “ Minna no Nihongo Bài 9【JLPT N5 Bài 9】Giải thích ngữ pháp và hội thoại tiếng Nhật

Ý nghĩa và sự khác biệt của どうして,なぜ,なんで. là gì…?

Trong tiếng Việt nó là “Tại sao? Vì sao?”dùng để hỏi về lý do trong câu nghi vấn.

Trong tiếng Anh là “Why?

Cả 3 đều có cùng 1 ý nghĩa, nhưng các sắc thái sẽ có chút khác biệt.

どうして・・・ Là cách nói lịch sự, nhưng biểu hiện cảm xúc một chút mạnh mẽ .

なぜ・・・ Là cách nói lịch sự, thường sử dụng trong văn viết.

なんで・・・ Là cách nói gần gũi thông thường, được sử dụng trong các câu hội thoại một cách ngẫu nhiên.

Tuy nhiên,thực tế trong tiếng Nhật, sử dụng bất kỳ từ nào, ở bất kỳ tình huống nào cũng không vấn đề gì?

Ví dụ:

1.どうして、昨日(きのう)勉強(べんきょう)をしませんでしたか?

Vì sao, hôm qua không học bài vậy?

昨夜(さくや)(ねむ)ってしまったからです。

Vì tối hôm qua buồn ngủ quá.

昨夜(さくや)(ねむ)ってしまったので、勉強(べんきょう)しませんでした。

Tại vì tối hôm qua buồn ngủ quá, nên đã không học bài.

2.なぜ、昨日(きのう)勉強(べんきょう)をしなかったのだろうか?

Vì sao, hôm qua lại không học bài vậy?

3.なんで、昨日(きのう)勉強(べんきょう)をしなかったの?

Tại sao, hôm qua, không học bài?

Tóm tắt

  1. Trong tiếng Việt nó là “Tại sao? Vì sao?” dùng để hỏi về lý do trong câu nghi vấn.
  2. どうして・・・ Là cách nói lịch sự, nhưng biểu hiện cảm xúc một chút mạnh mẽ.
  3. なぜ・・・ Là cách nói lịch sự, thường sử dụng trong văn viết.
  4. なんで・・・ Là cách nói gần gủi thông thường, được sử dụng trong các câu hội thoại một cách ngẫu nhiên.
  5. Thực tế trong tiếng Nhật, sử dụng bất kỳ từ nào trongどうして,なぜ,なんで, ở bất kỳ tình huống nào cũng không vấn đề gì?

Chi tiết về ý nghĩa và sự khác biệt giữa どうして,なぜ,なんで.

Thầy ơi! Sự khác biệt giữa どうして,なぜ,なんで là gì?

Học sinh

Giáo viên

Ý nghĩa của nó là như nhau ^^. Bạn có thể sử dụng tất cả, nhưng nó có những sắc thái đặc biệt, bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu sự khác biệt đó nào! (´▽`)
Vâng!(`・ω・´)

Học sinh

Cách sử dụng どうして → cách nói lịch sự, nhưng biểu hiện một chút cảm xúc mạnh mẽ.

Câu ví dụ

1.どうして、昨日(きのう)勉強(べんきょう)をしませんでしたか?

Vì sao, hôm qua không học bài vậy?

昨夜(さくや)(ねむ)ってしまったからです。

Vì tối hôm qua buồn ngủ quá.

昨夜(さくや)(ねむ)ってしまったので、勉強(べんきょう)しませんでした。

Tại vì tối hôm qua buồn ngủ quá, nên đã không học bài.

Giải thích

どうして là cách nói lịch sự, nhưng biểu hiện một chút cảm xúc mạnh mẽ.

Ví dụ, nhìn vào câu này, người Nhật sẽ nghĩ “Người nói câu ví dụ này có cảm giác như đang phê phán thì phải”.

Chỉ nói như thế này thì không có nghĩa là đang giận, nhưng nghe có vẽ như đang trách móc.

Khi bạn trả lời, hãy sử dụng から,ので ở cuối câu.

Cách sử dụngなぜ→ cách nói lịch sự, sử dụng trong văn viết.

Câu ví dụ

2.なぜ、昨日(きのう)勉強(べんきょう)をしなかったのだろうか?

Vì sao, hôm qua lại không học bài vậy?

Giải thích

なぜcó thể được sử dụng trong các tình huống khác nhau, cả trong hội thoại và văn viết.

Tuy nhiên, なぜ thường được sử dụng nhất trong ngôn ngữ viết.

Do đó, cơ bản mà nói thì khi viết báo cáo đại học,sẽ thường sử dụng なぜ.

なんで → Cách nói gần gủi thông thường, được sử dụng trong các câu hội thoại một cách ngẫu nhiên.

Câu ví dụ

3.なんで、昨日(きのう)勉強(べんきょう)をしなかったの?

Tại sao, hôm qua, không học bài?

Giải thích

Khi nhìn vào câu ví dụ này, trong đầu sẽ nghĩ đến “đây là trường hợp đang hỏi một bạn cùng lớp

Đó là cách biểu hiện mà hiếm khi những người cấp bậc cao hơn (giáo viên và cấp trên) sử dụng, nhưng thường được sử với những người không cần sử dụng kính ngữ như bạn cùng lớp chẵng hạn.

[Tính từ] trong tiếng Nhật là gì? Tính từ đuôi い và Tính từ đuôi な. Ý nghĩa và cách sử dụng 【Ngữ pháp N5】

Người mới bắt đầu học tiếng Nhật nên sử dụng cách biểu hiện nào là tốt nhất?

Tôi nghĩ rằng hầu hết, đầu tiên những người mới bắt đầu học tiếng Nhật đều nói chuyện với giáo viên người Nhật.
Bên cạnh đó,về cơ bản cách sách giao khoa tiếng Nhật cũng đều lấy trọng tâm là thể lịch sự để dạy.

Do đó, tôi nghĩ rằng bạn nên sử dụng どうして cho các cuộc hội thoại, なぜ cho các từ viết, nếu như không cần phải quá lịch sự thì bạn nên sử dụng なんで sẽ tốt hơn.

Tuy nhiên, hãy cẩn thận ở đây: どうして,なぜ,なん đều có cùng ý nghĩa và có thể được sử dụng trong mọi tình huống.

Chính vì vậy, tôi thường sử dụng なんで~ですか? cho cấp trên và tôi thường sử dụng どうして~か? trong văn viết.

Trên đây, tôi đã giải thích sự khác biệt giữa どうして,なぜ,なん, nhưng từ nào được sử dụng trong cảnh nào thật sự không quan trọng.

Tổng kết

  1. Trong tiếng Việt nó là “Tại sao? Vì sao?” dùng để hỏi về lý do trong câu nghi vấn.
  2. どうして・・・ Là cách nói lịch sự, nhưng biểu hiện cảm xúc mạnh mẽ hơn một chút.
  3. なぜ・・・ Là cách nói lịch sự, thường sử dụng trong văn viết.
  4. なんで・・・ Là cách nói gần gủi thông thường, được sử dụng trong các câu hội thoại một cách ngẫu nhiên.
  5. Thực tế trong tiếng Nhật, sử dụng bất kỳ từ nào trongどうして,なぜ,なんで, ở bất kỳ tình huống nào cũng không vấn đề gì?