[Có ai không? Không có ai cả.] tiếng Nhật là gì? → だれがいますか?だれもいません Giải thích ý nghĩa và cách sử dụng [Ngữ pháp N5]

Tôi là thầy Shige, là giáo viên dạy tiếng Nhật và cũng là người hổ trợ cho du học sinh Nhật Bản. (*´ω`)
Tôi có một nhóm trên facebook dành cho các bạn đặt bất kỳ câu hỏi nào với người Nhật, chính vì vậy đừng ngần ngại mà hãy đặt thật nhiều câu hỏi ở đấy nhé! (´▽`)

Nhóm Facebook miễn phí. Thảo luận về du học miễn phí.

Ý nghĩa và cách sử dụng củaだれがいますか?  và だれもいません là gì…?

Trong tiếng Việt nó có nghĩa là “Có ai không? Không có ai cả.

だれがいますか? là dùng để hỏi khi muốn tìm người.

だれもいません là câu để trả lời khi không có ai cả.

Ví dụ:

1.この部屋(へや)にだれがいますか?

Có ai ở trong phòng này không?

→だれもいません。

Không có ai cả.

Tóm tắt

  1. だれがいますか?→ Là dùng để hỏi khi muốn tìm người.
  2. だれもいません →Là câu để trả lời khi không có ai cả.

Chi tiết về ý nghĩa và cách sử dụng của だれがいますか?  và だれもいません.

Giáo viên

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về だれがいますか?  だれもいません.
Vâng! (`・ω・´)

Học sinh

Câu ví dụ

1.この部屋(へや)にだれがいますか?

Có ai ở trong phòng này không?

→だれもいません。

Không có ai cả.

Giải thích

だれがいますか? là một câu hỏi khi tìm kiếm một người.

Câu trả lời khi không có ai ở đó sẽ là だれもいません, nhưng khi có ai ở đó rồi thì trả lời là さんがいます.

Bài viết dưới đây đã giải thích cách sử dụng của います.

Tổng kết

  1. だれがいますか?→ Là dùng để hỏi khi muốn tìm người.
  2. だれもいません →Là câu để trả lời khi không có ai cả.

Danh sách các bài viết liên quan đến だれ

Với ai? Tiếng Nhật là gì? →だれと? Và [Sinh vật] + と Ý nghĩa, cách dùng của cấu trúc này!【Ngữ pháp N5】 Của ai? tiếng Nhật là gì?→だれのですか? Ý nghĩa, cách dùng của cấu trúc này!【Ngữ pháp N5】 [Có ai không? Không có ai cả.] tiếng Nhật là gì? → だれがいますか?だれもいません Giải thích ý nghĩa và cách sử dụng [Ngữ pháp N5] Là gì?Ai vậy? tiếng Nhật là gì?→~ですか?&どなた/誰(だれ)ですか?Ý nghĩa, cách dùng của cấu trúc này!【Ngữ pháp N5】