Ý nghĩa và sự khác nhau của「迎えに行きます」và「迎えに来ます」【Giải thích của người Nhật】

Tôi là thầy Shige, là giáo viên dạy tiếng Nhật và cũng là người hổ trợ cho du học sinh Nhật Bản. (*´ω`)
Tôi có một nhóm trên facebook dành cho các bạn đặt bất kỳ câu hỏi nào với người Nhật, chính vì vậy đừng ngần ngại mà hãy đặt thật nhiều câu hỏi ở đấy nhé! (´▽`)

Nhóm Facebook miễn phí. Thảo luận về du học miễn phí.

Thầy ơi! Ý nghĩa và sự khác nhau của むかえにきます」và「むかえにます」là gì vậy ạ?

Ví dụ:

Bạn tôi dẫn tôi đi đến 市役所 しやくしょlà:

友達ともだちが私を市役所しやくしょれてきます

tôi được giám đốc dẫn đến quán này( hiện đang ở đây)

社長しゃちょうみせかられてってもらいました。ạ

Còn むかえにきます thì dùng まで

むかえにます thì dùng gì ạ?

Học sinh

Giáo viên

Cảm ơn câu hỏi của bạn! (´ ▽ `)

Đầu tiên, tôi sẽ trả lời dưới góc độ ngữ pháp tiếng Nhật và sau đó là góc nhìn của người Nhật.

Giáo viên

■ Ngữ pháp tiếng Nhật

Nó sẽ là;

むかえにきます→ Đón ở nơi khác không phải ở đây.

むかえにます → Đón từ nơi khác đến chỗ của tôi đang ở.

Rõ ràng là “Quan điểm là khác nhau”

Trong trường hợp ,nó mang hình ảnh rời đi khỏi chỗ của người nói, trong trường hợp , nó mang hình ảnh đi đến chỗ của người nói.

Giáo viên

■ Về góc nhìn của người Nhật.

Có một sự khác biệt ngữ pháp giữa むかえにきます むかえにます, nhưng trên thực tế, bạn không thể thực sự phân biệt được sự khác biệt trong giao tiếp tiếng Nhật.

Điều này là do, bạn có thể hiểu nó bằng cách phát âm nó, nhưng cách phát âm của trong いきます rất khó nghe ngay cả đối với người Nhật và nó phát âm giống với にきます.

Vì vậy, tôi không nghĩ bạn cần phải lo lắng về sự khác biệt trong cuộc trò chuyện đâu.

[【Địa điểm】+ trợ từ へ 【Danh từ/ Động từ】 + Đi ] tiếng Nhật là gì? → 【Địa điểm】+ へ 【Danh từ/ Động từ】 + にいきます. Ý nghĩa và cách sử dụng. [Ngữ pháp N5]