Cách sử dụng và sự khác biệt của「どのくらい」 và 「どれくらい」【Giải thích của người Nhật】

Tôi là thầy Shige, là giáo viên dạy tiếng Nhật và cũng là người hổ trợ cho du học sinh Nhật Bản. (*´ω`)
Tôi có một nhóm trên facebook dành cho các bạn đặt bất kỳ câu hỏi nào với người Nhật, chính vì vậy đừng ngần ngại mà hãy đặt thật nhiều câu hỏi ở đấy nhé! (´▽`)

Nhóm Facebook miễn phí. Thảo luận về du học miễn phí.
Cách sử dụng và sự khác biệt của「どのくらい」 và「どれくらい」là gì vậy ạ?

Học sinh

Giáo viên

Ý nghĩa của nó giống nhau cả (* ´ω `)

Tôi nghĩ là bạn thích mẫu câu nào thì có thể dùng mẫu đó, không vấn đề gì cả.

Tạm thời, có khuynh hướng của những khác biệt sẽ như sau.

どれくらいKhi yêu cầu so sánh hoặc mức độ (ví dụ: kích thước, mức độ thú vị)

どのくらい Khi hỏi số lượng, số tiền, v.v. (Ví dụ: 100m, 3 cái)

Giáo viên

Về cơ bản thì cảm giác nó sẽ giống như sau.

どれくらいおおきいですか?

→ あのおなじくらいおおきいです。

どのくらいおおきいですか?

多分たぶん、2mくらいです。

Nhưng bạn hoàn toàn không cần phải lo lắng về sự khác biệt này!

Trong cuộc trò chuyện hàng ngày, tôi thường nghe どれくらい và ngược lại mở múc độ nào đó どのくらい cũng được sử dụng nhiều.

Không phải người Nhật nào cũng quan tâm đến sự khác biệt này đâu (* ´ω `)

[Mất khoảng bao~vậy?] tiếng Nhật là gì? →どのくらい~ますか? Ý nghĩa và cách sử dụng. [Ngữ pháp N5]