Sự khác nhau của「確認させてください」 và「確認させていただきます」【Giải thích tiếng Nhật】

Tôi là thầy Shige, là giáo viên dạy tiếng Nhật và cũng là người hổ trợ cho du học sinh Nhật Bản. (*´ω`)
Tôi có một nhóm trên facebook dành cho các bạn đặt bất kỳ câu hỏi nào với người Nhật, chính vì vậy đừng ngần ngại mà hãy đặt thật nhiều câu hỏi ở đấy nhé! (´▽`)

Nhóm Facebook miễn phí. Thảo luận về du học miễn phí.

Cho em hỏi sự khác nhau giữa 確認かくにんさせてください và

確認かくにんさせていただきます là gì vậy ạ?

Học sinh 1

Học sinh 2

確認かくにんさせてください nghĩa là yêu cầu người khác cho phép mình xác nhận

Còn 確認かくにんさせていただきます nghĩa là “tôi xin phép xác nhận”, nói câu này khi đã được đối phương cho phép/yêu cầu

Ví dụ:

ゆきさん、このテーマについて説明せつめいしてください

はい。これから説明せつめいさせていただきます

参考さんこうまでに :D

Giáo viên

Cảm ơn bạn vì câu trả lời tuyệt vời! (* ´ω ` *)

Câu trả lời này là hoàn toàn không có vấn đề gì cả!

Nếu bạn muốn thêm một chút thông tin nữa,

確認かくにんさせていただきます là một cách nói lịch sự hơn của 確認かくにんします!

Sự khác biệt trong phép lịch sự như sau.

確認かくにんさせていただきます> 確認かくにんいたします> 確認かくにんします

Đó là lý do tại sao người Nhật thường sử dụng nó trong các tình huống kinh doanh.

Tuy nhiên, việc lặp lại cùng một cách diễn đạt không được hay cho lắm, nên tôi nghĩ rằng việc sử dụng 〜させていただきます vv.. sẽ khiến tiếng Nhật trở nên phức tạp hơn (● ´ω ` ●).