Ý nghĩa của「やつですか」【Giải thích của người Nhật】

Tôi là thầy Shige, là giáo viên dạy tiếng Nhật và cũng là người hổ trợ cho du học sinh Nhật Bản. (*´ω`)
Tôi có một nhóm trên facebook dành cho các bạn đặt bất kỳ câu hỏi nào với người Nhật, chính vì vậy đừng ngần ngại mà hãy đặt thật nhiều câu hỏi ở đấy nhé! (´▽`)

Nhóm Facebook miễn phí. Thảo luận về du học miễn phí.
Thầy ơi!「やつですか」của 優先度高ゆうせんどこうになってますけど、そんなに発生頻度はっせいひんどないやつですかね?」có nghĩa là gì vậy ạ?

Học sinh

Giáo viên

Vâng!

Đó là một nhận thức đúng (・ ∀ ・)

やつ là một mẫu câu dùng khi nó không đại diện cho một điều cụ thể.

Nó thường được sử dụng trong các cuộc trò chuyện thông thường.

Nó cũng có thể được thể hiện dưới dạng もの.

〇 ・ ・ ・ 発生頻度はっせいひんどないやつ (Không thường xuyên xảy ra)

◎ ・ ・ ・発生頻度はっせいひんどないもの (Không thường xuyên xảy ra)

Giáo viên

Theo quan điểm của người Nhật, tôi nghĩ やつ kém lịch sự hơn một chút.

Trong cuộc trò chuyện này, ấn tượng cho thấy người nói có thể là “Sếp của cùng một công ty” hoặc “Đồng nghiệp lớn tuổi hơn mình”.

Về cơ bản thì nó sẽ là thô lỗ khi sử dụng nó cho khách hàng bên ngoài, vì vậy tốt nhất là không nên sử dụng nó.

Giáo viên

bạn có thể sử dụng nó như;

> れてるやつ (Kẻ rò rỉ)

> 認識にんしきうやつ (Người có nhận thức khác biệt)

Nhân tiện đây thì, ngay từ đầu, やつ là một cách nói cũ để nói về あのひと, vì vậy tôi nghĩ nó đã được sử dụng cho những thứ bắt nguồn từ nó.