Sự khác nhau của「あまり」và「そんなに」【Giải thích tiếng Nhật】

Tôi là thầy Shige, là giáo viên dạy tiếng Nhật và cũng là người hổ trợ cho du học sinh Nhật Bản. (*´ω`)
Tôi có một nhóm trên facebook dành cho các bạn đặt bất kỳ câu hỏi nào với người Nhật, chính vì vậy đừng ngần ngại mà hãy đặt thật nhiều câu hỏi ở đấy nhé! (´▽`)

Nhóm Facebook miễn phí. Thảo luận về du học miễn phí.

Cho em hỏi sự nhau giữa あまりぞんなに với ạ

本当ほんとうにありがとうございます。

Học sinh

Giáo viên

Cảm ơn vì câu hỏi của bạn!

Câu trả lời là “Cả hai đều có cùng ý nghĩa”.

Bạn hãy yên tâm rằng cả hai đều được sử dụng theo cách giống nhau trong các cuộc trò chuyện giữa người Nhật.

Và, nếu như bạn vẫn nói có sự khác biệt, thì đây là sự khác biệt của chúng

あまり~ないThấp hơn tôi tưởng tượng

そんなに~ないThấp hơn mức độ mà những gì tôi đã nói trong cuộc trò chuyện trước đó.

Giáo viên

Nói 1 cách ngắn gọn thì sự khác nhau đó là:

Aさんはあまり日本語にほんご上手じょうずじゃない (Anh A không giỏi tiếng Nhật cho lắm)

Anh A không giỏi tiếng Nhật như tôi tưởng tượng.

(Trình độ thấp hơn tưởng tượng)

Anh B: Aさんは日本にほん生活せいかつしたことがあるから、日本語にほんご上手じょうずなんですか? (Anh A đã sống ở Nhật, vậy có phải giỏi tiếng Nhật lắm không?)

Anh A: いいえ、わたしはそんなに上手じょうずじゃありません。(Không, tôi không giỏi như vậy. )

Giáo viên

そんなに cho biết mức độ của câu trước (trong trường hợp này, tôi đã có cuộc sống trong môi trường sử dụng bằng tiếng Nhật)

Umh!!! それは cũng là một từ biểu thị, nên mức độ của câu trước được diễn đạt bằng そんなに theo cách tương tự!

Tuy nhiên, trong trường hợp trò chuyện, không ai quan tâm nhiều nên bạn dùng cái nào không quan trọng. (=゚ω゚)ノuanh bạn.