Giải đáp các ngữ pháp tiếng Nhật – Phần 3【Giải thích tiếp Nhật】

Tôi là thầy Shige, là giáo viên dạy tiếng Nhật và cũng là người hổ trợ cho du học sinh Nhật Bản. (*´ω`)
Tôi có một nhóm trên facebook dành cho các bạn đặt bất kỳ câu hỏi nào với người Nhật, chính vì vậy đừng ngần ngại mà hãy đặt thật nhiều câu hỏi ở đấy nhé! (´▽`)

Nhóm Facebook miễn phí. Thảo luận về du học miễn phí.

Giúp em phân biệt lúc nào dùng lúc nào dùng sau danh từ chỉ người với ạ? Mình có thể thay nó bằng không ạ? Với ví dụ 4 sao lại dùng  ạ? Em cảm ơn ạ.

1)電車でんしゃきましたか。

 ・・・いいえ。 山田やまださん•が•くるまってくれました。

2)ミラーさん、きのうのパーティーの料理りょうり全部ぜんぶ自分じぶんつくりましたか。

・・・いいえ、ワンさん•に•手伝てつだってもらいました。

3)太郎君たろうくんははにちにおかあさん•に•なにをしてあげますか。

・・・ピアノをいてあげます。

4)わたし•を•大阪城おおさかじょうれてってくれます。

Học sinh

Giáo viên

1) Sử dụng khi có các lựa chọn thay thế chủ đề khác và sử dụng để nhấn mạnh chủ đề!

Vì vậy, câu trả lời này là nên sử dụng nhé.

2) Vì đây là một từ ~してもらいました “Tôi đã được nhận~”, nên nó cần phải là một câu bị động và được sử dụng làm trợ từ cho chủ ngữ của câu bị động.

3) Ở đây trở thành đại diện cho hướng “dành cho ai”. Nó được sử dụng như “Against” và “To” trong tiếng Anh!

4) Vì là trợ từ biểu thị danh từ đứng trước làm bổ ngữ cho động từ.