[Mất khoảng bao~vậy?] tiếng Nhật là gì? →どのくらい~ますか? Ý nghĩa và cách sử dụng. [Ngữ pháp N5]

Tôi là thầy Shige, là giáo viên dạy tiếng Nhật và cũng là người hổ trợ cho du học sinh Nhật Bản. (*´ω`)
Tôi có một nhóm trên facebook dành cho các bạn đặt bất kỳ câu hỏi nào với người Nhật, chính vì vậy đừng ngần ngại mà hãy đặt thật nhiều câu hỏi ở đấy nhé! (´▽`)

Nhóm Facebook miễn phí. Thảo luận về du học miễn phí.
Minna no Nihongo
Ngữ pháp này là ngữ pháp N5 của JLPT và được giải thích trong “ Minna no Nihongo Bài 11【JLPT N5 Bài 11】Giải thích ngữ pháp và hội thoại tiếng Nhật

Ý nghĩa và cách sử dụng của どのくらい~ますか? là gì…?

どのくらい + [Động từ/ Tính từ đuôi な/ Tính từ đuôi い] + です/ます+ か.

Trường hợp của Động từ:

Là câu hỏi về thời gian, số lượng mức độ.v.v….

Sử dụng ますか? ở cuối câu.

Trường hợp của Tính từ đuôi な/ Tính từ đuôi い:

Là câu hỏi về trình độ/ mức độ.

Sử dụng ですか? cho cuối câu.

Ví dụ:

1.この仕事(しごと)はどのくらい必要(ひつよう)ですか?

Cần bao nhiêu lâu cho công việc này vậy?

3(みっ)()必要(ひつよう)です。

Cần 3 ngày.

2.今朝(けさ)はどのくらい、パンを()べましたか?

Sáng nay, đã ăn mất bao nhiêu cái bánh rồi?

2()()()べました。

Đã ăn 2 miếng rồi.

3.どのくらい日本語(にほんご)勉強(べんきょう)していますか?

Học tiếng Nhật được đến đâu rồi?

(わたし)3(さん)年間(ねんかん)日本語(にほんご)勉強(べんきょう)しています。

Tôi đã học tiếng Nhật được 3 năm rồi.

4.佐藤さんはどのくらいかわいいですか?

Bạn Sato dễ thương đến mức nào vây?

→クラスで一番(いちばん)かわいいです。

Cô ấy dễ thương nhất lớp này đó.

Tóm tắt

  1. どのくらい + [Động từ/ Tính từ đuôi な/ Tính từ đuôi い] + です/ます+ か.
  2. Là câu hỏi về thời gian, số lượng mức độ, trình độ, mức độ .v.v…
  3. Sử dụng ますか? ở cuối câu cho động từ. Sử dụng ですか? cho cuối câu cho tính từ đuôi な và tính từ đuôi い.

Chi tiết về ý nghĩa và cách sử dụng của どのくらい~ますか?

Giáo viên

Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng của どのくらい~ますか?.
Vâng! Đó là một câu hỏi đại diện cho kỳ hạn, phải không ạ?

Học sinh

Giáo viên

Nhớ giỏi nhỉ!!! ^^ Tuy nhiên, ngoài thời gian, nó cũng chỉ ra mức độ.v.v.. nữa.

Trường hợp dùng どのくらい~ますか? để hỏi về thời gian.

Câu ví dụ

1.この仕事(しごと)はどのくらい必要(ひつよう)ですか?

Cần bao nhiêu lâu cho công việc này vậy?

3(みっ)()必要(ひつよう)です。

Cần 3 ngày.

Giải thích

どのくらい là nội dung của JLPT N5 (Minano Nihongo N5 bài 11).

Đây là ngữ pháp mà người Nhật thường hay sử dụng để hỏi về thời gian, kỳ hạn.

Nó có nghĩa giống như câu dưới đây:

この仕事(しごと)何日(なんにち)くらい必要(ひつよう)ですか?

Công việc này phải cần đến bao nhiêu ngày?

3(みっ)()必要(ひつよう)です。

Cần 3 ngày.

Sự khác biệt của 何日(なんにち) và どのくらいlà, phía どのくらい sẽ diễn tả mộc thời gian 1 cách mơ hồ hơn.

Đối với 何日(なんにち)?, câu trả lời phải được tính bằng số ngày, nhưng đối với どのくらい, người trả lời có thể trả lời theo giờ, ngày hoặc năm.

Bên cạnh đó, vì 必要(ひつよう) là tính từ đuôi , nên kết thúc câu sẽ là ですか?

[Tính từ] trong tiếng Nhật là gì? Tính từ đuôi い và Tính từ đuôi な. Ý nghĩa và cách sử dụng 【Ngữ pháp N5】

Trường hợp dùng どのくらい~ますか? để hỏi về số lượng.

Câu ví dụ

2.今朝(けさ)はどのくらい、パンを()べましたか?

Sáng nay, đã ăn mất bao nhiêu cái bánh rồi?

2()()()べました。

Đã ăn 2 miếng rồi.

Giải thích

Khi sử dụng どのくらい để hỏi số lượng, người trả lời phải trả lời chỉ về số lượng.

Trong câu này câu trả lời là 2()(), nhưng trong trường hợp bánh mì, có nhiều cách khác nhau để nói như 2(ふた)つ, 2()(), 2()(まい)..v.v…

Cách đếm người và đồ vật bằng tiếng Nhật→Đơn vị đếm là gì?

Bởi vì là động từ, nên kết thúc câu sẽ là ますか?

Trường hợp どのくらい~ますか? bao gồm tân ngữ.

Câu ví dụ

3.どのくらい日本語(にほんご)勉強(べんきょう)していますか?

Học tiếng Nhật được đến đâu rồi?

(わたし)3(さん)年間(ねんかん)日本語(にほんご)勉強(べんきょう)しています。

Tôi đã học tiếng Nhật được 3 năm rồi.

Giải thích

Khi sử dụng một tân ngữ, diễn đạt nó bằng mẫu câu OをVます đứng sau どのくらい

Để làm gì? Để làm… tiếng Nhật là gì? →何を?\OをVます. Ý nghĩa, cách dùng của cấu trúc này!【Ngữ pháp N5】

Tiếng Nhật là một ngôn ngữ rút gọn, vì vậy tân ngữ thường bị bỏ qua trong cuộc hội thoại, nhưng hãy lý giải được việc, nó đặt ở đâu trong câu nhé!

[Đang…] tiếng Nhật là gì? → Vています. Cách sử dụng để chỉ “trạng thái, nghề nghiệp, thói quen” [Ngữ pháp N5] Giờ/phút/giây/? Tiếng Nhật là gì?→時,分,秒 Cách đọc【Ngữ pháp N5】

Trường hợp sử dụng tính từ đuôi い trong どのくらい~ますか? .

Câu ví dụ

4.佐藤さとさんはどのくらいかわいいですか?

Bạn Sato dễ thương đến mức nào vây?

→クラスで一番(いちばん)かわいいです。

Cô ấy dễ thương nhất lớp này đó.

Giải thích

Khi bạn sử dụng tính từ đuôi , nó chỉ ra “mức độ/ trình độ” của tính từ đó.

Kết thúc câu sẽ là ですか?.

Tổng kết

  1. どのくらい + [Động từ/ Tính từ đuôi な/ Tính từ đuôi い] + です/ます+ か.
  2. Là câu hỏi về thời gian, số lượng mức độ, trình độ, mức độ .v.v…
  3. Sử dụng ますか? ở cuối câu cho động từ. Sử dụng ですか? cho cuối câu cho tính từ đuôi な và tính từ đuôi い.