Ở đâu/cái nào/bên nào/phía nào?tiếng Nhật là gì?→どちらですか?Ý nghĩa, cách dùng của cấu trúc này!【Ngữ pháp N5】

Tôi là thầy Shige, là giáo viên dạy tiếng Nhật và cũng là người hổ trợ cho du học sinh Nhật Bản. (*´ω`)
Tôi có một nhóm trên facebook dành cho các bạn đặt bất kỳ câu hỏi nào với người Nhật, chính vì vậy đừng ngần ngại mà hãy đặt thật nhiều câu hỏi ở đấy nhé! (´▽`)

Nhóm Facebook miễn phí. Thảo luận về du học miễn phí.

Nói 1 cách đơn giản về どちらですか?

Có 3 cách sử dụng

1.Cách nói lịch sự của どこですか?

2.Câu hỏi khi hỏi bạn đến từ đâu.

3. Câu hỏi để lựa chọn .

Ví dụ:

1. 公園こうえんはどちらですか?

Công viên  ở đâu vậy ạ?

→あちらです。

Ở đằng kia.

2. ご出身しゅっしんはどちらですか?

Bạn đến từ đâu vậy?

千葉ちばです。

Từ Chiba.

3.あなたはおかね家族かぞく、どちらが大事だいじですか?

Đối với bạn thì Tiền và Gia Đình thì cái nào quan trọng hơn?

家族かぞくです。

Là gia đình!

Tóm tắt

  1. どちらですか? Là cách nói lịch sự của どこですか?
  2. Sử dụng khi hỏi bạn đến từ đâu.
  3. Được sử dụng trong một số câu hỏi lựa chọn.

Giải thích chi tiết về どちらですか?

Thầy ơi! どちらですか? có nghĩa là gì?

Học sinh

Giáo viên

Nói một cách đơn giản, どちらですか? Là cách nói lịch sự của どこですか?

Giáo viên

Nhưng có những ý nghĩa và cách sử dụng khác của どちらですか?, vậy chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nhé!
Vâng! (`・ω・´)

Học sinh

どちらですか? Là cách nói lịch sự của どこですか?

どちらですか? Có cùng nghĩa là Ở đâu/ cái nào/ bên nào/ phía nào trong tiếng Việt và là Where trong tiếng Anh.

Cách sử dụng cơ bản của どちらですか?

Câu ví dụ

1. 公園こうえんはどちらですか?

Công viên  ở đâu vậy ạ?

→あちらです。

Ở đằng kia.

Giải thích

Cách sử dụng cơ bản nhất của どちらですか? là cách nói lịch sự của どこですか?.

Nếu bạn chỉ cần nhớ điều này đầu tiên, bạn sẽ ổn thôi! Đó là một từ thường được sử dụng bởi người lạ, cấp trên và doanh nghiệp, vì vậy hãy nhớ nó nhé.

Ở đâu/cái nào? tiếng Nhật là gì?→どこ,どれ,どの Ý nghĩa, cách dùng của cấu trúc này!【Ngữ pháp N5】

2. ご出身しゅっしんはどちらですか?

Bạn đến từ đâu vậy?

千葉ちばです。

Từ Chiba.

Giải thích

Đây là ngữ pháp được sử dụng phổ biến nhất khi hỏi nguồn gốc của người bạn đang nói chuyện.

Mặc dù nói ngữ phápだれですか? dùng để hỏi khi không biết tên, tốt hơn là nên hỏi 1 cách lịch sự các thông tin riêng tư như; tên và quê hương của đối phương.

Tôi là người Nhật, vì vậy tôi không biết nhiều về văn hóa Việt Nam, nhưng vẫn sử dụng ngôn ngữ lịch sự khi hỏi tên và quê hương của đối phương đúng không nào?

Ai/Vị nào? tiếng Nhật là gì?→だれですか?&どなたですか? Ý nghĩa, cách dùng của cấu trúc này!【Ngữ pháp N5】
Cách sử dụng của người bản xứ

Tuy trong bài học thứ ba của giáo trình Minano Nihongo, có nói khi hỏi khi hỏi người khác đến từ đâu thì sử dụngくにはどちらですか?, nhưng hầu hết người Nhật không hỏi theo cách này.

Theo tôi cảm thấy nó được sử dụng vào thời kì của Kịch và người già (trên 80 tuổi).

Tất nhiên, nó có ý nghĩa, và nếu bạn đang học tiếng Nhật, người Nhật khác sẽ vẫn trả lời, và họ sẽ nghĩ rằng “lạ nhĩ”.

Do đó, tốt hơn là sử dụng出身しゅっしんはどちらですか? bất cứ khi nào có thể nhé.

Cách áp dụng ở cấp độ cao hơn củaどちらですか?

Có một cách để hỏiどちらですか? nên chọn cái nào trong số đó.

Nói cách khác, không phải là cách nói lịch sự củaどこですか?, mà là cách nói lịch sự củaどれですか?

Ở đâu/cái nào? tiếng Nhật là gì?→どこ,どれ,どの Ý nghĩa, cách dùng của cấu trúc này!【Ngữ pháp N5】
Câu ví dụ

3.あなたはおかね家族かぞく、どちらが大事だいじですか?

Đối với bạn thì Tiền và Gia Đình thì cái nào quan trọng hơn?

家族かぞくです。

Là gia đình!

Giải thích

Do đó, bạn có thể sử dụng どちらですか? để chọn thứ gì đó từ hai hoặc nhiều hơn.

Nghe có vẻ như Ở đâu/ cái nào/ bên nào/ phía nào trong tiếng Việt và là Where trong tiếng Anh.

Cách sử dụng của người bản xứ

Thành thật mà nói,trong tiếng Nhật あなたはおかね家族かぞくどれが大事だいじですか? cũng thường được sử dụng. Điều này có nghĩa là có rất ít sự khác biệt giữa どちらですか?để hỏi địa điểm và どちらですか? để sử dụng khi chọn từ nhiều người trong một cuộc trò chuyện.

Dù là bạn đang hỏi về một nơi? Hay bạn đang hỏi về sự lựa chọn?

Quan trọng là dựa trong bối cảnh của cuộc trò chuyện xung quanh.

[Cái nào/ bên nào/ phía nào…?] tiếng Nhật là gì? → どっち,どちら,どちらのほうが. Ý nghĩa và sự khác biệt. [Ngữ pháp N5]
Tổng kết

  1. どちらですか? là cách nói lịch sự của どこですか?
  2. Sử dụng khi hỏi bạn đến từ đâu.
  3. Được sử dụng trong một số câu hỏi lựa chọn.