“~có nghĩa là gì?” tiếng Nhật là gì?→~はどういう意味ですか? Ý nghĩa và cách sử dụng【Ngữ pháp N4】

Tôi là thầy Shige, là giáo viên dạy tiếng Nhật và cũng là người hổ trợ cho du học sinh Nhật Bản. (*´ω`)
Tôi có một nhóm trên facebook dành cho các bạn đặt bất kỳ câu hỏi nào với người Nhật, chính vì vậy đừng ngần ngại mà hãy đặt thật nhiều câu hỏi ở đấy nhé! (´▽`)

Nhóm Facebook miễn phí. Thảo luận về du học miễn phí.

Ý nghĩa và cách sử dụng của ~はどういう意味いみですか? là gì…?

Trong tiếng Việt có nghĩa là “~có nghĩa là gì?”

Đây là ngữ pháp được sử dụng khi hỏi nghĩa của câu và từ.

Ví dụ:

1.

Aさん: ツンデレはどういう意味(いみ)ですか?

Tsundere nghĩa là gì vậy?

Bさん: (きび)しいですが、時々(ときどき)(やさ)しい性格(せいかく)という意味(いみ)です。

Nó khó chịu, nhưng đôi khi nó có nghĩa là một tính cách dịu dàng.

(Nói ngắn gọn theo cách nói của người Việt thì ツンデレ có nghĩa là “Trong nóng ngoài lạnh” hoặc “Thích mà còn ngại”)

2.

Aさん:PDCAはどういう意味(いみ)(おし)えてもらえないでしょうか?

Bạn có thể cho tôi biết PDCA có nghĩa là gì không?

Bさん:Plan, Do, Check, Actionという意味(いみ)です。

Nó có nghĩa là Plan, Do, Check, Action

Tóm tắt

  1.  ~はどういう意味ですか?  → “~ có nghĩa là gì?”
  2. Nếu bạn muốn hỏi một câu hỏi lịch sự hơn, bạn có thể dùng どういう意味か教えてもらえないでしょうか?

Giải thích chi tiết về ý nghĩa và cách sử dụng của ~はどういう意味いみですか? 

Giáo viên

Hôm nay, mình sẽ học bài ~はどういう意味いみですか? Đây là ngữ pháp thường được sử dụng bởi người học tiếng Nhật, vì vậy hãy nhớ học nó nhé!
Vâng ạ! (*´ω`)

Học sinh

Câu ví dụ cơ bản của ~はどういう意味いみですか?

Câu ví dụ

1.

Aさん: ツンデレはどういう意味(いみ)ですか?

Tsundere nghĩa là gì vậy?

Bさん: (きび)しいですが、時々(ときどき)(やさ)しい性格(せいかく)という意味(いみ)です。

Nó khó chịu, nhưng đôi khi nó có nghĩa là một tính cách dịu dàng.

Giải thích

Về ~はどういう意味(いみ)ですか?, ~ ở bất kỳ thể nào cũng được“.

Câu trả lời sẽ là ~は…という意味(いみ)です. Trong câu này, câu hỏi trước nói ツンデレは, vì vậy người trả lời đã bỏ qua nó.

“Có ý nghĩa là…” tiếng Nhật là gì?→~は…という意味です。Ý nghĩa và cách sử dụng【Ngữ pháp N4】

Bạn cũng có thể sử dụng các từ và câu như kiểu dưới đây.

ポケモンはどういう意味(いみ)ですか?

 (Pokemon có nghĩa là gì?)

今日(きょう)結婚(けっこん)します」はどういう意味(いみ)ですか?

(“Hôm nay tôi kết hôn” nghĩa là sao?)

Tuy nhiên trong trường hợp văn viết thì khó hiểu vì trong văn viết có câu văn nên thường phân biệt bằng dấu 「」 v.v.

Cách nói lịch sự hơn của ~はどういう意味いみですか? (kinh doanh, v.v.)

Câu ví dụ

2.

Aさん:PDCAはどういう意味(いみ)(おし)えてもらえないでしょうか?

Bạn có thể cho tôi biết PDCA có nghĩa là gì không?

Bさん:Plan, Do, Check, Actionという意味(いみ)です。

Nó có nghĩa là Plan, Do, Check, Action

Giải thích

Trường hợp nến giữ nguyên ~はどういう意味(いみ)ですか? khi hỏi có thể là mất lịch sự.

Do đó, cách nói lịch sự hơn của nó như sau.

はどういう意味(いみ)(おし)えてもらえないでしょうか?

Dài nhỉ! 😀

Cái này lịch sẽ sự hơn bằng cách thêm (おし)えてもらえないでしょうか? vào どういう意味(いみ)ですか?

Quá khứ,Quá khứ phủ định? tiếng Nhật là gì?→~でした&ではありませんでした Ý nghĩa, cách dùng của cấu trúc này!【Ngữ pháp N5】

Tuy nhiên, khi một người học tiếng Nhật nói chuyện với một người Nhật, họ thường có thể nghe thấy ~はどういう意味(いみ)ですか?.

Chỉ cần nhớ rằng đây là một phương pháp lịch sự hơn là sử dụng nó trong các tình huống kinh doanh với người Nhật.

Cách sử dụng tiếng Nhật của người bản xứ.

Sử dụng các từ lịch sự hơn như はどういう意味(いみ)(おし)えてもらえないでしょうか? trong các tình huống kinh doanh, đặc biệt là khi nói chuyện với khách hàng.

Ngay cả trong kinh doanh, nếu là cùng một công ty, ~はどういう意味(いみ)ですか? vẫn thường được sử dụng.

Tôi nghĩ rằng điều này khác nhau tùy thuộc vào mối quan hệ khi kinh doanh.

Tổng kết

  1. ~はどういう意味ですか?  → “~ có nghĩa là gì?”
  2. Nếu bạn muốn hỏi một câu hỏi lịch sự hơn, bạn có thể dùng どういう意味か教えてもらえないでしょうか?