Ý nghĩa và sự khác biệt của 提供, 供給, 養分, 栄養【Giải thích của người Nhật】

Tôi là thầy Shige, là giáo viên dạy tiếng Nhật và cũng là người hổ trợ cho du học sinh Nhật Bản. (*´ω`)
Tôi có một nhóm trên facebook dành cho các bạn đặt bất kỳ câu hỏi nào với người Nhật, chính vì vậy đừng ngần ngại mà hãy đặt thật nhiều câu hỏi ở đấy nhé! (´▽`)

Nhóm Facebook miễn phí. Thảo luận về du học miễn phí.
Thầy ơi! Cho em hỏi

「提供」và「供給」

「養分」và「栄養」

có gì khác nhau vậy ạ?

Học sinh

Giáo viên

提供 ていきょうVS 供給きょうきゅう (`・ ω ・ ´)

Tài trợ, ưu đãi , tặng (提供ていきょう) → Một cách nói chắc chắn

(Ví dụ: ケーキを提供ていきょうする (tài trợ bánh kem), 賞金しょうきん提供ていきょうする(Cung cấp tiền thưởng))

・ Cung (供給きょうきゅう)→ Từ kinh tế “Cầu và Cung” (Demand and Supply) là cung cấp cho bên kia bằng cách mua và bán.

(Ví dụ:コロナの影響えいきょう半導体はんどうたい需要じゅようおおくなり、供給きょうきゅうりない状態じょうたいになっている(Nhu cầu về chất bán dẫn ngày càng tăng do ảnh hưởng corona, và nguồn cung đang thiếu hụt))

Giáo viên

Các mẫu câu tương tự, nhưng có sự khác biệt sau đây.

供給きょうきゅうCung có xu hướng được sử dụng kết hợp với Cầu.

供給きょうきゅうCung cấp là chuyển mọi thứ thông qua mua và bán.

提供ていきょうƯu đãi bao gồm cả trường hợp giao món hàng mà không mua bán (có thể thông qua mua hoặc bán).

供給きょうきゅう– Cung ứng là một cách diễn đạt thường được sử dụng trong tin tức kinh doanh và kinh tế

Giáo viên

栄養えいよう VS 養分ようぶん (`・ ω ・ ´)

Dinh dưỡng (栄養えいよう) Thành phần năng lượng thu được từ việc ăn uống của sinh vật sống.

Chất dinh dưỡng (養分ようぶん)Thành phần năng lượng thu được của thực vật.

Sự khác biệt là,

養分ようぶん không được sử dụng cho con người, những bối cảnh mà chúng được sử dụng là những từ giới hạn trong sinh học.

Thành ngữ thường được sử dụng là “Xác động vật và lá rụng là chất dinh dưỡng cho rừng.”

Giáo viên

Đó là lý do tại sao,

Tôi không sử dụng nó để nói “わたしは日本料理にほんりょうりべたので、養分ようぶんをとれました!

Cách diễn đạt đúng là “わたしは日本料理にほんりょうりべたので、栄養えいようをとれました!

Tuy nhiên, có một thành ngữ trong tiếng lóng trên mạng (Internet Slang ) nòi rằng かれはお金持かねもちの養分ようぶんだ.

養分ようぶん thường được sử dụng trong thành ngữ như “Xác động vật và lá rụng là chất dinh dưỡng cho rừng.”

Nên nó cũng có ý nghĩa tiêu cực là “Một người thiếu hiểu biết được sử dụng cho sự thành công của ai đó.”