Sự khác biệt về cách sử dụng của から, ので, て【Giải thích của người Nhật】

Tôi là thầy Shige, là giáo viên dạy tiếng Nhật và cũng là người hổ trợ cho du học sinh Nhật Bản. (*´ω`)
Tôi có một nhóm trên facebook dành cho các bạn đặt bất kỳ câu hỏi nào với người Nhật, chính vì vậy đừng ngần ngại mà hãy đặt thật nhiều câu hỏi ở đấy nhé! (´▽`)

Nhóm Facebook miễn phí. Thảo luận về du học miễn phí.
Sự khác biệt về cách sử dụng của から, ので, てlà gì vậy ạ?

Học sinh

Giáo viên

から→ Biểu thị cho nguyên nhân

て、/で、Đại diện cho một lý do hoặc ý nghĩa song song.

Trước tiên thì sẽ dể đàng hiểu から biểu thị cho một lý do.

[Vì, chính vì] Tiếng Nhật là gì? →から,ので diễn tả cho lý do/nguyên nhân. Giải thích về ý nghĩa và cách sử dụng. [Ngữ pháp N4/N5]

Giáo viên

Vấn đề ở đây là て、/で.

Ý nghĩa của て、/で、 được xác định bởi các câu xung quanh。

VDえきまであるいて、電車でんしゃった。(Tôi đi bộ ra ga và lên tàu.)

VDえきまであるいて、あしいたくなった。(Tôi đi bộ ra ga, nên chân tôi bị đau)

Bạn có thể thấy rằng ý nghĩa của khác nhau tùy thuộc vào nửa sau của câu, phải không?

①là 、「ý nghĩa song song」、②là「Lý do」

Giáo viên

Nhận đây tôi cũng nói luôn, theo cách nghĩ của người Nhật là;

Bởi vì から dùng để chỉ rỏ cho lý do, nên sẽ nhấn mạnh cho lý do hơn làて、/で。

Trong tiếng Anh nó có nghĩa giống như là:

から→ because

て、/で、→so

có nghĩa yếu hơn から, vì vậy hãy sử dụng nó trong các cuộc hội thoại khi bạn không cần nhấn mạnh lý do mà muốn giải thích mối quan hệ giữa nguyên nhân và kết quả nhé!

[Sau đó, Vて sau đó/tiếp đó] tiếng Nhật là gì? →Vて,それから,Vてから. Ý nghĩa và cách sử dụng.