Cách sử dụng của「と」【Giải thích tiếng Nhật】

Tôi là thầy Shige, là giáo viên dạy tiếng Nhật và cũng là người hổ trợ cho du học sinh Nhật Bản. (*´ω`)
Tôi có một nhóm trên facebook dành cho các bạn đặt bất kỳ câu hỏi nào với người Nhật, chính vì vậy đừng ngần ngại mà hãy đặt thật nhiều câu hỏi ở đấy nhé! (´▽`)

Nhóm Facebook miễn phí. Thảo luận về du học miễn phí.

あめの日もかぜ毎日まいにちかなら散歩さんぽすると約束やくそくさせられた。

Cho em hỏi tác dụng với cách dùng của と trong trường hợp này ạ.

Học sinh

Giáo viên

「と」 này được sử dụng khi giải thích một câu trong câu!

Trong câu này, 「あめの日もかぜ毎日まいにちかなら散歩さんぽする約束やくそくさせられた。

Do đó, này sử dụng một động từ mô tả chính câu đó.

Ví dụ: います, きます, v.v…

Ngoài ra, vì nhiều câu trong một câu đề cập đến các phát biểu trong quá khứ nên chúng thường được sử dụng cùng với thì quá khứ!