Ý nghĩa và sự khác nhau của「落とす」 và 「なくす」【Giải thích của người Nhật】

Tôi là thầy Shige, là giáo viên dạy tiếng Nhật và cũng là người hổ trợ cho du học sinh Nhật Bản. (*´ω`)
Tôi có một nhóm trên facebook dành cho các bạn đặt bất kỳ câu hỏi nào với người Nhật, chính vì vậy đừng ngần ngại mà hãy đặt thật nhiều câu hỏi ở đấy nhé! (´▽`)

Nhóm Facebook miễn phí. Thảo luận về du học miễn phí.

Thầy ơi!cho em hỏi

  • どこかで財布さいふとしてしまいました。
  • どこかで財布さいふなくしてしまいました。

Có gì khác nhau vậy ạ?

Học sinh

Giáo viên

とすĐánh rơi, vứt xuống, phủi xuống, quẳng xuống.

② なくすĐánh mất, làm mất

Cái có thể được sử dụng cho các mục đích chung như どこかで財布さいふをなくしてしまいました。

どこかで財布さいふとしてしまいました。

Nếu như bạn sử dụng nó cho “Khi bạn nhận thấy bị mất ví khi đứng (hoặc đang đi bộ)”, nó sẽ tự nhiên hơn trong tiếng Nhật (* ´ω `)