Ai/Vị nào? tiếng Nhật là gì?→だれですか?&どなたですか? Ý nghĩa, cách dùng của cấu trúc này!【Ngữ pháp N5】

Tôi là thầy Shige, là giáo viên dạy tiếng Nhật và cũng là người hổ trợ cho du học sinh Nhật Bản. (*´ω`)
Tôi có một nhóm trên facebook dành cho các bạn đặt bất kỳ câu hỏi nào với người Nhật, chính vì vậy đừng ngần ngại mà hãy đặt thật nhiều câu hỏi ở đấy nhé! (´▽`)

Nhóm Facebook miễn phí. Thảo luận về du học miễn phí.

Nói một cách đơn giản về だれですか?….?

だれですか?Là một dạng câu hỏi được sử dụng khi bạn không biết tên của một người (bên thứ ba) không ở đây. Nó có cùng ý nghĩa với Ai? trong tiếng Việt và Who? trong tiếng Anh.

だれですか? Câu hỏi được sử dụng khi bạn không biết tên của một người (bên thứ ba) không có ở đây (=Ai? Của Tiếng Việt)

Ví dụ:

1. あのひとはだれですか?

=> Người đó là ai vậy?

2. このひとはだれですか?(テレビのなか人物じんぶつたいして。)

=> Người này là ai (đối với người trên TV)?

3. そのひとはだれですか?(会話かいわ直前ちょくぜん人物じんぶつたいして。)

=> Người đó là ai (đối với người ngay trong cuộc trò chuyện)?

4. あのかたはどなたですか?

=> Vị đó là ai vậy?

Tóm tắt

 1. だれですか?= Ai ? trong Tiếng Việt
 2. あのひとはだれですか? → Được sử dụng để hỏi tên của một người (bên thứ ba) không ở đây
 3. このひとはだれですか?→ Sử dụng khi nghe tên của một người trên TV hoặc sách
 4. そのひとはだれですか?→ Sử dụng khi bạn muốn nghe tên người đó ngay trước cuộc trò chuyện
 5. だれですか? Không được sử dụng với これ/それ/あれ.
 6. Không sử dụngだれですか? Khi hỏi tên của bên kia.
 7. Khi hỏi tên của bên kia, 名前なまえおしえていただけますか?(Bạn có cho tôi biết tên của bạn không?) sẽ tốt hơn.

Giải thích chi tiết về だれですか? và どなたですか?

Làm thế nào để tôi hỏi tên của một người lạ vậy ạ?

Học sinh

Giáo viên

Sử dụng ngữ phápだれですか?
先生せんせいはだれですか?(Thầy là ai vậy? )

Học sinh

Giáo viên

Thật thô lỗ khi trực tiếp hỏi đối phương  だれですか? như vậy (´・ω・`)
Hở ?! (゜ロ゜)? Làm thế nào để bạn sử dụng chúng đúng cách vậy ạ?

Học sinh

Giáo viên

Chúng ta hãy học cùng nhau nào! ^^

だれですか? tương đương với Ai? trong tiếng Việt.

Điều quan trọng ở đây là hỏi tên của một người (bên thứ ba) không ở đây.

Bởi vì hỏi ai đó trước mặt bạn bằng あなたはだれですか? sẽ  rất thô lỗ.

Khi hỏi tên bằng tiếng Anh, nghe Who are you? sẽ rất thô lỗ, vì vậy khi hỏi tên, bạn thường nghe May I ask your name?. Thì trong tiếng Nhật cũng giống như vậy.

だれですか?Là một ngữ pháp mà bạn thường sử dụng, nhưng nếu bạn không nhớ cách sử dụng nó trong cuộc trò chuyện thực tế thì nghe có vẻ hơi thô lỗ, vì vậy hãy cẩn thận ^^

Cách sử dụng cơ bản của だれですか?

Câu ví dụ

1.あのひとはだれですか?

(Người đó là ai vậy?)

→あのひと佐々木ささきさんです。

(Người đó là Sasaki.)

Giải thích

Khi hỏi tên của một người không có ở đây trong cuộc hội thoại tiếng Nhật, câu ひとはだれですか? Được sử dụng rất thường xuyên.

Lưu ý rằng bạn không nên sử dụng これ/それ/あれ.

Như được hiển thị trong URL bên dưới, cần phải sử dụng このひと/そのひと/あのひとcho [Người].

Đối với [もの],thì mới sử dụng これ/それ/あれ.

* Lưu ý

Sẽ rất thô lỗ khi nói これ/それ/あれ.với một người.

Cái này/cái đó/cái kia? tiếng Nhật là gì?→この,その,あの Ý nghĩa, cách dùng của cấu trúc này!【Ngữ pháp N5】 Cái này/cái đó/cái kia.Tiếng Nhật là gì?→これ,それ,あれ Ý nghĩa, cách dùng của cấu trúc này!【Ngữ pháp N5】
Câu ví dụ

2. このひとはだれですか?(テレビのなか人物じんぶつたいして。)

(Người này là ai (đối với người trên TV)?)

→わかりません。わたしはあまり芸能人げいのうじんりません。

(Tôi không biết. Tôi không biết nhiều về những người nổi tiếng.)

Giải thích

このひとはだれですか?để hỏi tên của một người trên TV hoặc trong sách.

Sẽ rất thô lỗ khi hỏi このひとはだれですか? khi có một người trước mặt bạn, nhưng hỏi このひとはだれですか? trong khi chỉ vào TV, một cuốn sách, một tờ báo, v.v. là một cách nói phổ biến của người Nhật.

3.

A: 宿題しゅくだい手伝てつだってもらいました!

(Đã giúp  tôi làm bài tập về nhà!)

     B: そのひとはだれですか?

       (Người đó là ai?)

     A: わたしの先生せんせいです。

       ( Cô giáo của tôi.)

Giải thích

Sử dụng そのひとはだれですか? khi bạn không biết người trước cuộc trò chuyện.

Cách sử dụng của người bản xứ

Trong ấn tượng của tôi, あのひとはだれですか? là khoảng 80%, このひとはだれですか? là khoảng 15% và そのひとはだれですか? là khoảng 5%.

Có nhiều cách khác nhau để đặt câu hỏi khi sử dụng そのひとはだれですか?

Ví dụ: Ví dụ trước đó,

Đối với

A: 宿題しゅくだい手伝てつだってもらいました!

(Đã giúp  tôi làm bài tập về nhà!)

Có nhiều cách để hỏi.

そのひとはだれですか?

(Người đó là ai?)

だれが手伝てつだいましたか?

(Ai đã giúp bạn)

だれに手伝てつだってもらいましたか?

(Bạn đã nhận giúp đỡ từ ai?)

V.v…

Tuy nghe khá giống nhau, nhưng các sắc thái hơi khác nhau, vì vậy hãy ghi nhớ nhiều cách nói khác nhau.

[Cho và nhận] trong tiếng Nhật là gì? →くれます và もらいます. Giải thích ý nghĩa và sự khác nhau. [Ngữ pháp N5]
Câu ví dụ

4. あのかたはどなたですか?

(Người đó là ai?)

→あのかた佐藤さとうさまです。

(Người đó là ông Sato.)

Giải thích

Trong kinh doanh, nó lịch sự hơnあのひとはどなたですか? và đôi khi được gọi là あのかたはどなたですか?.

あのひと→あのかた

だれですか?→どなたですか?

Những ai có khả năng hoạt động lĩnh vực kinh doanh sau này, hãy ghi nhớ điều này nhé!

Cách hỏi tên của đối phương →お名前なまえおしえていただけますか?

Nếu bạn muốn biết tên của người trước đối diện.

Sử dụng 名前なまえおしえていただけますか?

Thật tốt khi hỏi tên của bạn ngay lập tức,

Nếu bạn thêm すみません ngay trước 名前なまえおしえていただけますか?, bạn sẽ cảm thấy lịch sự hơn.

Danh sách các bài viết liên quan đến だれ

Với ai? Tiếng Nhật là gì? →だれと? Và [Sinh vật] + と Ý nghĩa, cách dùng của cấu trúc này!【Ngữ pháp N5】 Của ai? tiếng Nhật là gì?→だれのですか? Ý nghĩa, cách dùng của cấu trúc này!【Ngữ pháp N5】 Là gì?Ai vậy? tiếng Nhật là gì?→~ですか?&どなた/誰(だれ)ですか?Ý nghĩa, cách dùng của cấu trúc này!【Ngữ pháp N5】 [Có ai không? Không có ai cả.] tiếng Nhật là gì? → だれがいますか?だれもいません Giải thích ý nghĩa và cách sử dụng [Ngữ pháp N5]
Tổng kết

 1. だれですか?= Ai ? trong Tiếng Việt
 2. あのひとはだれですか? → Được sử dụng để hỏi tên của một người (bên thứ ba) không ở đây
 3. このひとはだれですか?→ Sử dụng khi nghe tên của một người trên TV hoặc sách
 4. そのひとはだれですか?→ Sử dụng khi bạn muốn nghe tên người đó ngay trước cuộc trò chuyện
 5. だれですか? Không được sử dụng với これ/それ/あれ.
 6. Không sử dụngだれですか? Khi hỏi tên của bên kia.
 7. Khi hỏi tên của bên kia, 名前なまえおしえていただけますか?(Bạn có cho tôi biết tên của bạn không?) sẽ tốt hơn.