Sự khác nhau của「ところへ」và「ところを」【Giải thích tiếng Nhật】

Tôi là thầy Shige, là giáo viên dạy tiếng Nhật và cũng là người hổ trợ cho du học sinh Nhật Bản. (*´ω`)
Tôi có một nhóm trên facebook dành cho các bạn đặt bất kỳ câu hỏi nào với người Nhật, chính vì vậy đừng ngần ngại mà hãy đặt thật nhiều câu hỏi ở đấy nhé! (´▽`)

Nhóm Facebook miễn phí. Thảo luận về du học miễn phí.

Cho em hỏi cách phân biệt của「ところへ」và「ところを」là gì vậy ạ?

  1. 食事しょくじをしていたところ{を・に}、いがたずねてきた。
  2. 財布さいふわすれて切符きっぷえずこまっていたところ{を・に}、らない人がたすけてくれた。
  3. としたコンタクトをさがしていたところ{を・に}、のいい友達ともだちとおりかかった。
  4. まちをふらぶらあるいていたところ{を・に}、らない人にめられた。

Học sinh

Giáo viên

Trước hết, cảm nhận của người Nhật là “cái nào cũng không vấn đề gì”

Tôi cũng sử dụng nó mà không nhận thức được sự khác biệt.

Tuy nhiên, có một sự khác biệt trong ngữ pháp JLPT.

Đúng hơn, đó là sự khác biệt về các trợ từ.

Nói một cách đơn giản, các trợ từ là sự nhấn mạnh bổ sung về sắc thái “đối với động từ và danh từ.”

Giáo viên

Chính vì vậy, nó sẽ trở thành

ところ + へNhấn mạnh vị trí và phương hướng.

ところ + に Nhấn mạnh về thời gian.

ところ + で Nhấn mạnh thao tác trước đó.

ところ + を Nhấn mạnh rằng hành động trước đó đã được chuyển sang hành động tiếp theo.

Tuy nhiên, vì đơn thuần chỉ là một sự nhấn mạnh về chi tiết của sắc thái, nên hầu hết người Nhật không quan tâm.