Giải thích sự khác nhau của とても và よく 【Tổng hợp】

Tôi là thầy Shige, là giáo viên dạy tiếng Nhật và cũng là người hổ trợ cho du học sinh Nhật Bản. (*´ω`)
Tôi có một nhóm trên facebook dành cho các bạn đặt bất kỳ câu hỏi nào với người Nhật, chính vì vậy đừng ngần ngại mà hãy đặt thật nhiều câu hỏi ở đấy nhé! (´▽`)

Nhóm Facebook miễn phí. Thảo luận về du học miễn phí.
Minna no Nihongo
Ngữ pháp này là ngữ pháp N5 của JLPT và được giải thích trong “ Minna no Nihongo Bài 8-12【JLPT N5 Bài 8】Giải thích ngữ pháp và hội thoại tiếng Nhật 【JLPT N5 Bài 12】Giải thích ngữ pháp và hội thoại tiếng Nhật

Sự khác nhau của とても và よく

Là ngữ pháp biểu thị tần suất và mức độ nhấn mạnh“.

Các ý nghĩa rất giống nhau, vì vậy chúng ta hãy tóm tắt sự khác biệt của chúng nhé!

  とても よく
Động từ Chỉ động từ chỉ mức độ(Ví dụ:(つか)れる) Tất cả động từ
Tính từ đuôi い/な Tất cả/Tính từ đuôiな Không sử dụng
Những cái khác Tùy thuộc vào động từ, nó có thể đại diện cho “đầy đủ”, “cường độ”, v.v.
Ý nghĩa Mức độ Tần suất (đôi khi được sử dụng)

*V・・・Verb(Động từ)

*N・・・Noun(Danh từ)

Các URL liên quan đến những điều sau được liệt kê.

[Rất/ Cực kỳ] tiếng Nhật là gì? →とてもÝ nghĩa và cách sử dụng【Ngữ pháp N5/N3】 [Thường/rất…] tiếng Nhật là gì? → よく Ý nghĩa và cách sử dụng【Ngữ pháp N5】

Ví dụ cụ thể của từng ngữ pháp

Giáo viên

Có một số ngữ pháp đại diện cho “bao nhiêu” trong tiếng Nhật. Lần này là とても và よく.
Có vẻ khá là khó nhỉ…

Học sinh

Giáo viên

Đặc điểm chính là “とても có thể được sử dụng cho cả động từ và Tính từ đuôiい/な, nhưng よく chỉ có thể được sử dụng cho động từ.
Thì ra là vậy!(`・ ω ・ ´)

Học sinh

Ví dụ cụ thể về とても

Câu ví dụ

あのレストランの料理(りょうり)はとても(おお)いです

Có rất nhiều đồ ăn trong nhà hàng đó.

今日(きょう)はとても(つか)れました

Hôm nay tôi rất mệt.

Giải thích

とても(おお)い là một mẫu trong đó とても và (おお)い của dạng tính từ được kết nối.

Nó đại diện cho mức độ của “Rất nhiều”.

Bây giờ, điều tôi muốn chúng ta suy nghĩ ở đây là, bạn có thể nói với よく không? よく không được sử dụng với tính từ đuôiい/な.

×・・・あのレストランの料理(りょうり)はよく(おお)いです

Đây sẽ là một câu kỳ lạ.

Nếu nghĩ về nó bình thường, chúng ta có thể bày tỏ かわいい, うつくしい,しずかだ v.v… theo mức độ, nhưng không phải bằng tần số.

たくさんかわいい cũng sai vì lý do tương tự.

Cách sử dụng tiếng Nhật của người bản xứ

とても đại diện cho mức độ, vì vậy nó rất thường được sử dụng với tính từ đuôiい/な.

Tuy nhiên, mặc dù không nhiều nhưng nó có thể được sử dụng cùng với các động từ chỉ mức độ.

今日(きょう)はとても(つか)れました

Đây là cách ghép của các động từ とても và (つか)れる.

Chúng ta có thể sử dụng nó với những từ thể hiện cảm xúc như thế này.

とても(かな)しい → とても + tính từ đuôi

とても(しあわ)せだ → とても + tính từ đuôi

とても(たの)しい → とても + tính từ đuôi

Tuy nhiên, như chúng ta thấy, hầu hết các từ chỉ cảm xúc là tính từ đuôi/.

Có thể không sao khi nhớ rằng động từ duy nhất có thể được sử dụng với とても là (つか)れる.

[Rất/ Cực kỳ] tiếng Nhật là gì? →とてもÝ nghĩa và cách sử dụng【Ngữ pháp N5/N3】

Ví dụ cụ thể về よく

Câu ví dụ

(よる)にアルバイトをしているので、授業中(じゅぎょうちゅう)によく居眠(いねむ)りします

Tôi làm việc bán thời gian vào ban đêm, vì vậy tôi thường ngủ quên trong giờ học.

Giải thích

よく kết nối với động từ tần suất. Lần này là 居眠(いねむ)りします.

Đây là một động từ tần suất, vì vậy việc sử dụng とても cảm giác có hơi lạ.

△・・・(よる)にアルバイトをしているので、授業中(じゅぎょうちゅう)にとても居眠(いねむ)りします

Lý do tạo ra nó là △ là vì “người Nhật khi nghe thì thấy là một câu lạ, nhưng ý nghĩa thì hiểu được, và đôi khi cũng có người nói như thế này.

Tuy nhiên, tôi nghĩ tốt hơn nên sử dụng とても cho mức độ và よく cho tần suất.

Tuy nhiên, よく có thể cho biết mức độ.

Vui lòng kiểm tra nó tại URL bên dưới.

[Thường/rất…] tiếng Nhật là gì? → よく Ý nghĩa và cách sử dụng【Ngữ pháp N5】

Cách sử dụng とてもよく

Câu ví dụ

「とてもよく頑張(がんば)った!」

Tôi đã học rất nhiều.

(うみ)へとてもよく()きます

Tôi đã đi biển nhiều rồi.

Giải thích

Biểu thức とてもよく thường được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.

Là một kiêu như, nó là một biểu thức nhấn mạnh よく.

Mặc dù よく là một từ thể hiện sự nhấn mạnh, nhưng hơi lạ khi nhấn mạnh nó hơn nữa nhỉ.

Chà, nó vẫn được sử dụng phổ biến ở Nhật Bản, vì vậy không thể tránh khỏi.

Tiện thể thì,

Chỉ nhìn vào とてもよく, có một cảm giác là có thể được sử dụng với とても hoặc よく, nhưng nó không thể được sử dụng.

とても bổ ngữ cho よく, nó chỉ có thể được sử dụng như よく.

Nhấn mạnh thêm về

「よく頑張(がんば)った!」

「とてもよく頑張(がんば)った!」

[Thường/rất…] tiếng Nhật là gì? → よく Ý nghĩa và cách sử dụng【Ngữ pháp N5】

Cách sử dụng tiếng Nhật

Đối với cách sử dụng hợp lý của người Nhật, đó là một cảm giác.

  • Về cơ bản, sử dụng とても cho mức độ và よく cho tần suất
  • とてもつかれる là một cụm từ cần nhớ

Hãy suy nghĩ xem liệu các câu thể hiện hành động như (ある)く và (はし) có nghĩa là tần suất đủ hay không trong ngữ cảnh.

Ghi nhớ よくやった, よく頑張った, よくできたね! v.v.… trong cuộc trò chuyện với các cụm từ

Hầu hết người Nhật không nghĩ đến việc sử dụng nó như thế nào cho hợp lý, họ chỉ chọn một từ mà họ đã quen đọc.

Vì vậy, người học tiếng Nhật nên hiểu sự khác biệt về ngữ pháp trong đầu của họ, nhẩm đi nhẩm lại nhiều lần và ghi nhớ các cụm từ đi nhé!