[Có cái gì?/ có gì?] tiếng Nhật là gì? →なにがありますか? và なにがいますか? ý nghĩa và cách sử dụng [Ngữ pháp N5]

Tôi là thầy Shige, là giáo viên dạy tiếng Nhật và cũng là người hổ trợ cho du học sinh Nhật Bản. (*´ω`)
Tôi có một nhóm trên facebook dành cho các bạn đặt bất kỳ câu hỏi nào với người Nhật, chính vì vậy đừng ngần ngại mà hãy đặt thật nhiều câu hỏi ở đấy nhé! (´▽`)

Nhóm Facebook miễn phí. Thảo luận về du học miễn phí.

Ý nghĩa và cách sử dụng của なにがありますか? và なにがいますか? là gì…?

Trong tiếng Việt nó có nghĩa là “Có cái gì?/ có gì?”, nó giống như một câu hỏi để xác nhận sự tồn tại.

なにがありますか? → Sử dụng cho trường hợp hỏi về vật.

なにがいますか?  → Sử dụng hỏi về sinh vật sống ngoại trừ con người.

Ví dụ:

1.この(はこ)(なか)(なに)がありますか?

Bên trong hộp này có cái gì vậy?

→ボールペンがあります。

Có bản báo cáo.

2.この(はこ)(なか)(なに)がいますか?

Bên trong hộp này có gì vậy?

子犬(こいぬ)がいます。

Có con cún con.

3.ここでなにがありましたか?

Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?

昨日(きのう)自動車(じどうしゃ)事故(じこ)がありました。

Hôm qua, đã có 1 vụ tai nạn xe hơi ở đây.

Tóm tắt

  1. Trong tiếng Việt nó có nghĩa là “Có cái gì?/ có gì?”, nó giống như một câu hỏi để xác nhận sự tồn tại.
  2. なにがありますか? → Sử dụng cho trường hợp hỏi về vật.
  3. なにがいますか?  → Sử dụng hỏi người và sinh vật sống.
  4. なにがありましたか? là “Có chuyện gì xảy ra?” được sử dụng khi bạn muốn biết chuyện gì đã xảy ra.

Chi tiết cách sử dụng và ý nghĩa của なにがありますか? và なにがいますか?

Giáo viên

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về なにがありますか? và なにがいますか?.
Vâng (`・ω・´)

Học sinh

なにがありますか? → Sử dụng cho trường hợp hỏi về vật.

Câu ví dụ

1. この(はこ)(なか)(なに)がありますか?

Bên trong hộp này có cái gì vậy?

→ボールペンがあります。

Có bản báo cáo.

Giải thích

Nó có ý nghĩa giống như “Có cái gì?” trong tiếng Việt, nhưng sẽ là なにがありますか?

Tuy nhiên,về cơ bản nó chỉ có thể sử dụng cho vật mà thôi.

なにがいますか?  → Sử dụng hỏi người và sinh vật sống.

Câu ví dụ

2.この(はこ)(なか)(なに)がいますか?

Bên trong hộp này có gì vậy?

子犬(こいぬ)がいます。

Có con cún con.

Giải thích

なにがいますか?  → Sử dụng để hỏi người và sinh vật sống.

Nếu bạn muốn sử dụng hỏi người , hãy sử dụng ngữ pháp だれがいますか?, Hãy cẩn thận khi sử dụng nó nhé.

[Có ai không? Không có ai cả.] tiếng Nhật là gì? → だれがいますか?だれもいません Giải thích ý nghĩa và cách sử dụng [Ngữ pháp N5] [Trên, dưới, trái, phải, trong, ngoài, trước, sau] tiếng Nhật là gì? →上,下,左,右,中,外,前,後ろ giải thích ý nghĩa và cách sử dụng. [Ngữ pháp N5]

なにがありましたか?→ có nghĩa là “Có chuyện gì xảy ra?”

Nếu bạn sử dụng なにがありましたか?, nó có cùng ý nghĩa với “Có chuyện gì xảy ra?

Trong tiếng Anh là “What’s happen?

Ví dụ, khi bạn đến hiện trường vụ tai nạn xe hơi và muốn biết chuyện gì đã xảy ra.

Câu ví dụ

3.ここでなにがありましたか?

Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?

昨日(きのう)自動車(じどうしゃ)事故(じこ)がありました。

Hôm qua, đã có 1 vụ tai nạn xe hơi ở đây.

Giải thích

Sử dụng nó khi bạn muốn biết những gì đã xảy ra.

Đặc biệt trong trường hợp câu đối thoại được nói nhanh trong trường hợp khẩn cấp, có rất nhiều trường hợp mọi người sẽ nói なにがあったの?

Tổng kết

  1. Trong tiếng Việt nó có nghĩa là “Có cái gì?/ có gì?”, nó giống như một câu hỏi để xác nhận sự tồn tại.
  2. なにがありますか? → Sử dụng cho trường hợp hỏi về vật.
  3. なにがいますか?  → Sử dụng hỏi người và sinh vật sống.
  4. なにがありましたか? là “Có chuyện gì xảy ra?” được sử dụng khi bạn muốn biết chuyện gì đã xảy ra.