Sự khác nhau và cách sử dụng của「は」và「が」【Giải thích tiếng Nhật】

Tôi là thầy Shige, là giáo viên dạy tiếng Nhật và cũng là người hổ trợ cho du học sinh Nhật Bản. (*´ω`)
Tôi có một nhóm trên facebook dành cho các bạn đặt bất kỳ câu hỏi nào với người Nhật, chính vì vậy đừng ngần ngại mà hãy đặt thật nhiều câu hỏi ở đấy nhé! (´▽`)

Nhóm Facebook miễn phí. Thảo luận về du học miễn phí.

Chào mọi người ạ.

Mình đang học phân biệt trợ từ は và が nhưng đôi chỗ mình chưa hiểu.

Mong mọi người chỉ giúp.

Mình lấy ví dụ 2 câu sau.

1. 来週らいしゅうははは日本にほんます。

2. 来週らいしゅうはが日本にほんます。

Hay như câu:

1. 私はやっています、そのままにしておいてください。

2. 私がやっています、そのままにしておいてください。

Trong các câu trên thì trường hợp nào thì dùng và trường hợp nào thì dùng ạ.

Học sinh

Giáo viên

Trước hết, câu trả lời là không thay đổi ý nghĩa của chúng.

Tuy nhiên, “Phần được nhấn mạnh” thì khác nhau.

Giáo viên

1. 来週らいしゅうははは日本にほんます。

2. 来週らいしゅうはが日本にほんます。

Bây giờ, trong trường hợp của câu này, phần cần nhấn mạnh là khác nhau.

1. 来週らいしゅうははは日本にほんます。 はは Không được nhấn mạnh.

2. 来週らいしゅうはが日本にほんます。 はは Được nhấn mạnh.

Do đó, tôi thường sử dụng nó để trả lời những câu hỏi như thế này,

あなたのはははどこへ行きますか

来週らいしゅうははは日本にほんます。

だれが日本へ行きますか

来週らいしゅうはが日本にほんます。

Giáo viên

1. 私はやっています、そのままにしておいてください。

2. 私がやっています、そのままにしておいてください。

Nó bao gồm các sắc thái sau:

1. 私はやっています、そのままにしておいてください。

Điều này có nghĩa là không có ai khác đang làm việc đó (chỉ có tôi đang làm việc đó).

2. 私がやっています、そのままにしておいてください。

Nhấn mạnh 私.

Nếu như bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác, vui lòng cứ hỏi nhé (・ ∀ ・)