[Có bao nhiêu?] tiếng Nhật là gì? →いくつありますか?, “Đơn vị đếm”. Ý nghĩa và cách sử dụng [Ngữ pháp N5]

Tôi là thầy Shige, là giáo viên dạy tiếng Nhật và cũng là người hổ trợ cho du học sinh Nhật Bản. (*´ω`)
Tôi có một nhóm trên facebook dành cho các bạn đặt bất kỳ câu hỏi nào với người Nhật, chính vì vậy đừng ngần ngại mà hãy đặt thật nhiều câu hỏi ở đấy nhé! (´▽`)

Nhóm Facebook miễn phí. Thảo luận về du học miễn phí.
Minna no Nihongo
Ngữ pháp này là ngữ pháp N5 của JLPT và được giải thích trong “ Minna no Nihongo Bài 11【JLPT N5 Bài 11】Giải thích ngữ pháp và hội thoại tiếng Nhật

Cách sử dụng của ngữ pháp いくつありますか? và “Đơn vị đếm” là gì…?

いくつありますか?  là một câu hỏi về số lượng, lấy từ mẫu câu của いくつ + [Động từ / Danh từ /Tính từ đuôiな ] +か?.

Không có trợ từ phía sau đơn vị đếm, nhưng ngay sau đó sẽ có động từ hoặc tính từ đuôi な.

Ví dụ:

1.あの牛乳(ぎゅうにゅう)はいくつありますか?

Có bao nhiêu hộp sữa bò vậy?

5()(ほん)あります。

Có 5 hộp.

2.昨日(きのう)は、いくつ果物(くだもの)()べましたか?

Hôm qua đã ăn hết bao nhiêu trái cây rồi?

→みかんを3(みっ)()べました。

Ăn 3 trái (quả) Quýt.

3.このギフトをください

Hãy lấy cho tôi món quà này đi.

→おいくつですか?

Bao nhiêu cái vậy ạ?

8(やっ)つください。

Lấy 8 cái đi.

4.昨日(きのう)は、(ほん)何冊(なんさつ)()いましたか?

Hôm qua đã mua mấy quyển sách rồi?

1(じゅ)0()(さつ)()いました。

Mua 10 quyển rồi.

5.明日(あした)のミーティングに何人(なんにん)参加(さんか)しますか?

Buổi họp ngày mai có bao nhiêu người tham gia vậy?

9(きゅう)(にん)参加(さんか)します。

Có 9 người tham gia.

Tóm tắt

 1. いくつありますか?  là một câu hỏi về số lượng.
 2. Lấy từ mẫu câu của いくつ + [Động từ / Danh từ /Tính từ đuôiな ] +か?.
 3. Phía sau đơn vị đếm không phải là trợ từ, mà là ngay sau đó sẽ có động từ hoặc tính từ đuôiな.
 4. いくつありますか? có cả trường hợp hỏi về số lượng, cũng có trường hợp hỏi về tuổi tác, vì vậy hãy dựa vào tình huống mà phán đoán.
 5. Cũng có thể hỏi số lượng với [Danh từ] + [Số đếm] + [Động từ] + [か?] .
 6. いくつ + [Động từ / Danh từ /Tính từ đuôiな ] +か? không thể sử dụng để hỏi về các sinh vật sống.

Chi tiết về ý nghĩa và cách sử dụng củaいくつありますか? và “Đơn vị đếm” .

Giáo viên

Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng liên quan đến いくつありますか? “Đơn vị đếm”.
Nếu mà nói như vậy thì,với おいくつですか? ngày trước đã từng học thì có gì khác nhau? (´・ω・`)

Học sinh

Giáo viên

Trí nhớ tốt quá nhỉ! ^^ Cái đó được sử dụng khi hỏi tuổi.

Sử dụng いくつ + [Động từ / Danh từ /Tính từ đuôiな ] +か? trong câu hỏi và câu trả lời.

Câu ví dụ

1.あの牛乳(ぎゅうにゅう)はいくつありますか?

Có bao nhiêu hộp sữa bò vậy?

5()(ほん)あります。

Có 5 hộp.

Giải thích

Chúng ta có thể hỏi về số lượng bằng いくつ + [Động từ / Danh từ /Tính từ đuôiな ] +か?.

Câu trả lời sẽ được trả lời bằng “đơn vị đếm” như 5(いつ)つあります hoặc 5()本あります.v.v…

MEMO
Cách đếm người và đồ vật bằng tiếng Nhật→Đơn vị đếm là gì?

Dù là người Nhật cũng rất dễ bị nhầm lẫn trong việc phân loại cách đếm, vì vậy hãy thường xuyên ôn tập lại nhé!

Dưới đây là những bài viết giải về các ngữ pháp liên quan.

Cái này/cái đó/cái kia? tiếng Nhật là gì?→この,その,あの Ý nghĩa, cách dùng của cấu trúc này!【Ngữ pháp N5】 ~があります&~がいますKhác nhau như thế nào?【Ngữ pháp N5】

Sử dụng いくつ + [ Danh từ ] +か? trong câu hỏi và câu trả lời.

Câu ví dụ

2.昨日(きのう)は、いくつ果物(くだもの)()べましたか?

Hôm qua đã ăn hết bao nhiêu trái cây rồi?

→みかんを3(みっ)()べました。

Ăn 3 trái (quả) Quýt.

Giải thích

Đây là mẫu câu mà phía sau của いくつ có danh từ.

Trong trường hợp này, nó thường sẽ trở thành trường hợp tân ngữ, tiếp theo sau đó sẽ là động từ.

Nói cách khác, chính xác hơn sẽ là

いくつ + Danh từ + を + Động từ + か?

Các bạn không cần phải nhớ chi tiết, vì vậy hãy nhớ, “Một động từ hoặc danh từ sẽ được thêm ngay sau いくつ” là được.

Trường hợp hỏi tuổi và trường hợp hỏi số lượng bằng おいくつですか?

Khi bắt đầu học tiếng Nhật,các bạn đã biết rằng おいくつですか? là một câu hỏi dùng để hỏi tuổi đúng không nào?

Tuy nhiên, trong các trường hợp sau, おいくつですか? là một câu hỏi được dùng để hỏi số lượng.

Câu ví dụ

3.このギフトをください

Hãy lấy cho tôi món quà này đi.

→おいくつですか?

Bao nhiêu cái vậy ạ?

Giải thích

Theo cách này, khi có một cuộc trò chuyện trong môi trường kinh doanh, chẳng hạn như, “① Khách hàng đặt mua thứ gì đó →② Nhân viên bán hàng xác nhận số lượng  → ③Khách hàng trả lời số lượng” .Nếu có một cuộc trò chuyện như vậy, nó sẽ được sử dụng ở giai đoạn mà nhân viên bán hàng xác nhận số lượng.

Cách sử dụng tiếng Nhật của người bản xứ.

Nếu các bạn sử dụng おいくつですか? ở đầu của cuộc hội thoại, bạn sẽ bị nhầm lẫn với hỏi tuổi, vì vậy nếu sử dụng nó khi bạn muốn hỏi số lượng thì hãy sử dụng ở giữa cuộc trò chuyện.

Ngoài ra, nếu bạn muốn biết số lượng ở đầu cuộc trò chuyện, hãy nói おいくつですか? để diễn đạt về số lượng một cách rõ ràng.

Bao nhiêu tuổi? tiếng Nhật là gì?→なんさいですか?& おいくつですか? Ý nghĩa, cách dùng của cấu trúc này!【Ngữ pháp N5】

Vẫn có thể hỏi số lượng với [Danh từ] + [Số đếm] + [Động từ] + [か?]

Câu ví dụ

4.昨日(きのう)は、(ほん)何冊(なんさつ)()いましたか?

Hôm qua đã mua mấy quyển sách rồi?

1(じゅ)0()(さつ)()いました。

Mua 10 quyển rồi.

Giải thích

Trong ví dụ này, nó có ý nghĩa giống như 昨日(きのう)は、いくつ(ほん)()いましたか?

Nhân tiện, trong các câu hội thoại, sử dụng いくつ và (ほん) ngược lại nó vẫn có nghĩa, nên người Nhật cũng rất hay dùng.

〇 ・ ・ ・ 昨日(きのう)は、いくつ(ほん)()いましたか?

〇 ・ ・ ・ 昨日(きのう)は、(ほん)をいくつ()いましたか? (Nó thường bị đảo ngược trong câu hội thoại)

いくつ + [Động từ / Danh từ /Tính từ đuôiな ] +か? không thể sử dụng để hỏi về các sinh vật sống.

Có thể sử dụng いくつ đối với “Vật

Vì thế, đối với người hoặc động vật thì không thể sử dụng được, và khi nó đại diện cho người hoặc khi đại diện cho động vật .v.v..thì sẽ sử dụng いますか?

[ V- Masita & V- Masendesita] Tiếng Nhật nghĩa là gì?→ Vました& VませんでしたÝ nghĩa, cách dùng của cấu trúc này! [Ngữ pháp N5]
Câu ví dụ

5.明日(あした)のミーティングに何人(なんにん)参加(さんか)しますか?

Buổi họp ngày mai có bao nhiêu người tham gia vậy?

9(きゅう)(にん)参加(さんか)します。

Có 9 người tham gia.

Giải thích

明日(あした)のミーティングにいくつ参加(さんか)しますか? là một câu SAI, sử dụng cách đếm của ngữ pháp đếm vật sẽ bị xem là sự bất lịch sự.

Tổng kết

 1. いくつありますか?  là một câu hỏi về số lượng.
 2. Lấy từ mẫu câu của いくつ + [Động từ / Danh từ /Tính từ đuôiな ] +か?.
 3. Phía sau đơn vị đếm không phải là trợ từ, mà là ngay sau đó sẽ có động từ hoặc tính từ đuôiな.
 4. いくつありますか? có cả trường hợp hỏi về số lượng, cũng có trường hợp hỏi về tuổi tác, vì vậy hãy dựa vào tình huống mà phán đoán.
 5. Cũng có thể hỏi số lượng với [Danh từ] + [Số đếm] + [Động từ] + [か?] .
 6. いくつ + [Động từ / Danh từ /Tính từ đuôiな ] +か? không thể sử dụng để hỏi về các sinh vật sống.