Cái này/cái đó/cái kia? tiếng Nhật là gì?→この,その,あの Ý nghĩa, cách dùng của cấu trúc này!【Ngữ pháp N5】

Tôi là thầy Shige, là giáo viên dạy tiếng Nhật và cũng là người hổ trợ cho du học sinh Nhật Bản. (*´ω`)
Tôi có một nhóm trên facebook dành cho các bạn đặt bất kỳ câu hỏi nào với người Nhật, chính vì vậy đừng ngần ngại mà hãy đặt thật nhiều câu hỏi ở đấy nhé! (´▽`)

Nhóm Facebook miễn phí. Thảo luận về du học miễn phí.

Khi nói về 「この」、「その」、「あの」 ・・・?

「このB」→ B này

「そのB」→ B đó

「あのB」→ B kia

MEMO
Trong ngữ pháp 「AのB」, 【Danh từ giải thích A】sẽ có liên quan với 【Danh từ được giải thích B】và 「このB」 cũng sẽ có cấu trúc ngữ pháp giống như vậy

Cái này là gì? tiếng Nhật là gì?→AのB, これは何の[物]ですか?Ý nghĩa, cách dùng của cấu trúc này!【Ngữ pháp N5】

Tổng kết

  1. このB」→B này ,「そのB」→B đó,「あのB」→B kia.
  2. このB」、「そのB」、「あのB」 có cấu trúc giống với 「AB」.
  3. この」、「その」、「あの」được chia ra các cách sử dụng dựa vào lĩnh vực tâm lý học và khoản cách mang tính vật lý.
  4. この」、「その」、「あの」 thì có thể đứng một mình tuy nhiên 「これ」、「それ」、「あれ」 thì không được dùng như vậy.
  5.  Khi sử dụng 「この」、「その」、「あの」 cùng với tính từ thì ta sẽ viết từ bổ nghĩa đầu tiên.

Giải thích rõ hơn về 「この」、「その」、「あの」

この」、「その」、「あの」 có nghĩa là gì vậy ạ?

Học sinh

Giáo viên

この」、「その」、「あの」à.
Sự khác nhau giữa  「これ」、「それ」、「あれ」 là gì vậy thầy?

Học sinh

Giáo viên

Bây giờ thầy sẽ giải thích nhé!

このB」→B này

このB」→B đó

このB」→B kia

Cái này/cái đó/cái kia.Tiếng Nhật là gì?→これ,それ,あれ Ý nghĩa, cách dùng của cấu trúc này!【Ngữ pháp N5】

Theo như cách viết này thì về cơ bản những vật ở gần ta sẽ dùng  「このB」、vật ở xa là 「あのB」、vật có khoản cách vừa phải sẽ dùng 「そのB」 Cách phân biết trên đang dựa vào khoản cách vật lý, tuy nhiên 「この」、「その」、「あの」 còn dựa theo tiêu chuẩn về lĩnh vực hiểu biết của bản thân, của đối phương hay không thuộc lĩnh vự của ai cả mà phân biệt cách dùng.

Câu ví dụ

VD1.

A: そのひとはどなたですか?

(Người đó là ai vậy ạ?)

B:この人は先生せんせいです。

(Người này là giáo viên.)

Giải thích

そのひと」 có nghĩa là「Người đó」Về cơ bản khi sử dụng 「そのひと」 thì ta sử dụng trong trường hợp nội dung được nói đến thuộc lĩnh vực của đối phương.

Đoạn hội thoại lần này là với người mới gặp lần đầu, tuy nhiên ta có thể cảm nhận được bối cảnh hiện đang có giáo viên và B đang đứng nói chuyện với A đúng không nào.

このひと」 có nghĩa là「Người này」và sử dụng trong trường hợp nội dung được nói đến thuộc lĩnh vực của chính mình.

Tôi có viết là 「このB」、「そのB」、「あのB」 về cấu trúc ngữ pháp sẽ giống với 「AB」. Và nói tóm lại là trong cấu trúc 「このB」 thì 「この」 đang giải thích cho B.

Và tôi muốn mọi người cảm nhận được rằng câu 「Người này là giáo viên 」 cũng xuất phát từ ngữ pháp 「~は…です

Ai/Vị nào? tiếng Nhật là gì?→だれですか?&どなたですか? Ý nghĩa, cách dùng của cấu trúc này!【Ngữ pháp N5】 Người? tiếng Nhật là gì?→にん?じん?ひと?Cách đọc như thế nào【Ngữ pháp N5】

Giống như mẫu câu ví dụ trên, có rất nhiều trường hợp một câu sẽ có sự kết hợp của nhiều mẫu ngữ pháp khác nhau, chính vì thế nên các bạn hãy học kỹ từng mẫu câu nhé. Khi sử dụng được các ngữ pháp phức tạp thì bạn cũng có thể viết được những câu văn dài và khó hơn.

Sự khác nhau giữa 「この」、「その」、「あの」 và 「これ」、「それ」、「あれ」

MEMO
Những người từng học tiếng Nhật sẽ bị nhầm lẫn khi phân biệt giữa 「この」 「これ」、「その」 「それ」、「あの」 「あれ」

Cái này/cái đó/cái kia.Tiếng Nhật là gì?→これ,それ,あれ Ý nghĩa, cách dùng của cấu trúc này!【Ngữ pháp N5】

Câu ví dụ

VD2.

これはわたしのペンです。

(Đây là cây bút của tôi.)

このペンはわたしのです。

(Cây bút này là của tôi.)

Giải thích

Nếu nhìn vào nghĩa tiếng Việt thì「Ý nghĩa của cả hai câu đều giống nhau, tuy nhiên cách nói lại khác nhau

Chính vì thế tôi sẽ giải thích dựa trên cấu trúc ngữ pháp tiếng Nhật.

Đây là cây bút của tôi 」 mang ý nghĩa điển hình của mẫu câu 「AはBです」

Hơn nữa đối với câu 「Cây bút này là của tôi」 thì 「このペンはわたしの(ペン)です。」ta có thể lược bỏ bớt (ペン)  mà câu vẫn không thay đổi ý nghĩa.

Tuy nhiên đây cũng là mẫu 「AはB」 nên 「このペン=わたし

VD3.

それはあたらしいけいたいでんわです。

(Đó là chiếc điện thoại mới.)

そのけいたいでんわはあたらしいです。

(Chiếc điện thoại đó mới.)

Giải thích

Đây là những tính từ có thể sử dụng ( mạng, yếu, mới, dễ thương chẳng hạn…)

Trường hợp này thì cả hai câu cũng đều có ý nghĩa giống nhau nhưng cách nói lại khác nhau đúng không nào.

「A=B」 ở đây là 「それ=あたらしいけいたいでんわ

Có lẽ sẽ có nhiều người nghĩ rằng「Chẳng phải 「それ≠あたらしい」 hay sao?」tuy nhiên 「あたらしい」 đang giải thích cho 「けいたいでんわ」 nên nó sẽ bằng với 「それ

Tôi sẽ viết một bài viết khác để nói về tính từ, tuy nhiên ta có thể hiểu rằng về cơ bản cấu trúc sẽ như sau 【Danh từ】は【Tính từ】です。

Có lẽ khi tôi viết đến đây thì bằng cách nào đó mọi người sẽ hiểu được rằng 「これ」、「それ」、「あれ」 đứng một mình vẫn có nghĩa tuy nhiên 「この」、「その」、「あの」 thì phải kết hợp cùng với một danh từ khác.

Tóm lại khi chỉ những vật ở gần ta có thể thành lập câu 「これはなんですか?」 Tuy nhiên nếu muốn hỏi 「 cái này là gì?」 giống như là 「このほんはなんですか?」 thì ta sẽ sử dụng cách 「この+【danh từ】」

Câu khẳng định:

これはかれあさごはんです。

(Đây là bữa sáng của anh ấy.)

この本はわたしのです。

(Quyển sách này là của tôi.)

Câu phủ định:

これはかれあさごはんではありません。

(Đây không phải bữa sáng của anh ấy.)

このあさごはんはかれのではありません。

(Bữa sáng này không phải của anh ấy.)

Câu nghi vấn:

これはだれのあさごはんですか?

(Đây là bữa sáng của ai vậy?)

このあさごはんはだれのですか?

(Bữa sáng này là của ai vậy?)

Mọi người hãy nhớ từng điểm khác nhau giống như thế này nhé, rất cần thiết đấy.

Hãy chú ý thứ tự trong câu khi sử dụng cùng với tính từ

Câu ví dụ

VD4.

あのきれいなはななんですか?

(Bông hoa đẹp đó là hoa gì vậy?)

その大きくて、くろいしはどこにありましたか?

(Cục đá đen và lớn đó ở đâu vậy?)

Giải thích

Khi sử dụng 「この」、「その」、「あの」 với những từ bổ nghĩa cho danh từ giống như tính từ (Ví dụ: lớn, tuyệt, dễ thương, nhẹ… chẳng hạn) thì hãy đặt tính từ hoặc danh từ bổ nghĩa cho 「この」、「その」、「あの」 lên đầu tiên.

[Tính từ] trong tiếng Nhật là gì? Tính từ đuôi い và Tính từ đuôi な. Ý nghĩa và cách sử dụng 【Ngữ pháp N5】
Tổng kết

(1) 「このB」→B này ,「そのB」→B đó, 「あのB」→B kia.

(2)「このB」、「そのB」、「あのB」 có cấu trúc giống với 「AB」

(3)「この」、「その」、「あの」 được chia ra các cách sử dụng dựa vào lĩnh vực tâm lý học và khoản cách mang tính vật lý.

(4)「この」、「その」、「あの」 thì có thể đứng một mình tuy nhiên 「これ」、「それ」、「あれ」 thì không được dùng như vậy.

(5) Khi sử dụng 「この」、「その」、「あの」 cùng với tính từ thì ta sẽ viết từ bổ nghĩa đầu tiên.