[V- được không?] tiếng Nhật là gì? → Vましょうか? Ý nghĩa và cách sử dụng. [Ngữ pháp N5]

Tôi là thầy Shige, là giáo viên dạy tiếng Nhật và cũng là người hổ trợ cho du học sinh Nhật Bản. (*´ω`)
Tôi có một nhóm trên facebook dành cho các bạn đặt bất kỳ câu hỏi nào với người Nhật, chính vì vậy đừng ngần ngại mà hãy đặt thật nhiều câu hỏi ở đấy nhé! (´▽`)

Nhóm Facebook miễn phí. Thảo luận về du học miễn phí.
Minna no Nihongo
Ngữ pháp này là ngữ pháp N5 của JLPT và được giải thích trong “ Minna no Nihongo Bài 14【JLPT N5 Bài 14】Giải thích ngữ pháp và hội thoại tiếng Nhật

Ý nghĩa và cách sử dụng của Vましょうか? là gì….?

Trong tiếng Việt nó có nghĩa là [V- được không?]

Nó được sử dụng để đưa ra một lời đề nghị, giúp đỡ ai đó.

Nó còn có nghĩa là thu hút, chào mời.

*V=verb(Động từ)

Ví dụ:

1.お(かね)()しましょうか?

Có cần mượn tiền không?

→お(ねが)いします。

Phiền bạn!

→ありがとうございます。

Cám ơn nhiều!

2.映画(えいが)()きましょうか?

Đi xem phim không nào?

→はい。()きましょう。

Umh. Đi thôi!

Tóm tắt

  1. Trong tiếng Việt nó có nghĩa là [V- được không?]. Nó được sử dụng để đưa ra một lời đề nghị, giúp đỡ ai đó.
  2. Nó còn có nghĩa là thu hút, chào mời. = Nó giống với ý nghĩa của Vましょう ,Vませんか?
  3. Kết thúc của một động từ thay đổi thành thể

Chi tiết về ý nghĩa và cách sử dụng của Vましょうか?

Giáo viên

Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu các biểu thức nó được sử dụng để đưa ra một lời đề nghị, giúp đỡ ai đó.
Vâng! (`・ω・´)

Học sinh

Vましょうか? → Trường hợp giúp đỡ ai đó.

Câu ví dụ

1.お(かね)()しましょうか?

Có cần mượn tiền không?

→お(ねが)いします。

Phiền bạn!

→ありがとうございます。

Cám ơn nhiều!

Giải thích

Sử dụng Vましょうか? để giúp đỡ người khác.

Vào thời điểm đó, kết thúc của động từ sẽ thay đổi như nhau đó là chuyển sang thể て.

Tóm tắt cách phán đoán và cách sử dụng của Vて [Ngữ pháp N5]

Thể て có bốn nhóm từ như sau.

()

Động từ Vます sẽ đổi thành Hàng  (là động nhóm 2 trong bản chi động từ tiếng Nhật)

Động từ Vます sẽ trở thành N(を)します (N là danh từ đi với する

Động từ Vます sẽ đổi thành Hàng  (là động từ nhóm 1 trong bảng chia động từ tiếng Nhật)

Vます sẽ đổi thành Hàng 、nhưng là một động từ ngoại lệ. (là động từ nhóm 3 trong bản chia động từ tiếng Nhật)

Trong trường hợp của động từ này, kết thúc thay đổi như sau.

V:
()
Vます:
()ます
Vましょうか?:
()ましょうか?
Tóm tắt phán đoán ngữ pháp và cách sử dụng của động từ thể tự điển [Ngữ pháp N5]

Vましょうか? →Trong trường hợp thu hút, chào mời = Cùng ý nghĩa với Vましょう, Vませんか?

Câu ví dụ

2.映画(えいが)()きましょうか?

Đi xem phim không nào?

→はい。()きましょう。

Umh. Đi thôi!

Giải thích

Vましょうか? còn có nghĩa là thu hút, chào mời.

Trong trường hợp trò chuyện, trong bối cảnh đó bạn có thể hiểu “Giúp đở? hay chào mời?”

[Cùng nhau + động từ thể phủ định ?]Tiếng Nhật là gì?→いっしょにVませんか? Ý nghĩa, cách bày tỏ lời mời.【Ngữ pháp N5】

Sự khác nhau của Vましょうか? và Vませんか?

Về cơ bản, chúng gần giống nhau, vì vậy bạn có thể sử dụng một trong hai đều được.

Tuy nhiên, Vませんか? sẽ có phần lịch sự hơn.

Sự khác nhau ở đây là

Vましょうか?:

Một biểu hiện thể hiện cảm giác nói chuyện một chiều, cho rằng người kia có cùng ý định.

Vませんか?:

Đó là một biểu thức hỏi ý định của người nghe theo cách lịch sự.

Nếu có thể, thì hãy ghi nhớ nó nhé!

Tổng kết

  1. Trong tiếng Việt nó có nghĩa là [V- được không?]. Nó được sử dụng để đưa ra một lời đề nghị, giúp đỡ ai đó.
  2. Nó còn có nghĩa là thu hút, chào mời. = Nó giống với ý nghĩa của Vましょう ,Vませんか?
  3. Kết thúc của một động từ thay đổi thành “thể て”