[Loại nào/như thế nào] tiếng Nhật là gì? ~どんな Ý nghĩa và cách sử dụng【Ngữ pháp N5】

Tôi là thầy Shige, là giáo viên dạy tiếng Nhật và cũng là người hổ trợ cho du học sinh Nhật Bản. (*´ω`)
Tôi có một nhóm trên facebook dành cho các bạn đặt bất kỳ câu hỏi nào với người Nhật, chính vì vậy đừng ngần ngại mà hãy đặt thật nhiều câu hỏi ở đấy nhé! (´▽`)

Nhóm Facebook miễn phí. Thảo luận về du học miễn phí.
Minna no Nihongo
Ngữ pháp này là ngữ pháp N5 của JLPT và được giải thích trong “ Minna no Nihongo Bài 8【JLPT N5 Bài 8】Giải thích ngữ pháp và hội thoại tiếng Nhật 【JLPT N5 Bài 9】Giải thích ngữ pháp và hội thoại tiếng Nhật

Ý nghĩa và cách sử dụng của どんな là gì…?

Đây là một ngữ pháp ở dạng どんな + Danh Từ. Ngữ pháp này được sử dụng khi đặt câu hỏi như tính chất và ngoại hình. Nó thường được sử dụng như một câu nghi vấn.

Cũng được sử dụng khi yêu cầu ai đó giải thích.

Ví dụ:

1.どんないえをほしいです。

Bạn muốn một ngôi nhà như thế nào?

わたしおおきいいえをほしいです。

Tôi muốn có một ngôi nhà to.

2. 「いただきます」はどんな意味いみですか?

いただきます có nghĩa là gì vậy?

日本人にほんじんべるまえ言葉ことばです。

Đây là một câu nói trước bữa ăn của người Nhật.

3. どんなものをべましたか?

Bạn đã ăn món gì vậy?

→ラーメンをべました。

Tôi đã ăn Ramen.

Tóm tắt

  1. どんな + [Danh Từ] →luôn có một danh từ tồn tại phía sau どんな.
  2. Câu hỏi được sử dụng khi đặt câu hỏi về tính chất và ngoại hình.
  3. どんな có thể được sử dụng khi yêu cầu ai đó giải thích.
  4. どんな có thể được sử dụng đồng nghĩa với [Cái gì?]

Mô tả chi tiết về どんな

Giáo viên

Lần này, chúng ta sẽ tim hiểu どんな, nó có ý nghĩa của liên kết thuận nhé!
Vâng ạ! (`・ω・´)

Học sinh

Giáo viên

Sự khác biệt giữa どのどんな rất dễ bị nhầm, vì vậy tôi sẽ trình bày điều này trong một bài viết khác ở lần sau nhé ^^

Khi どんな được sử dụng khi đặt câu hỏi về tính chất và ngoại hình.

Câu ví dụ

1. どんないえをほしいですか?

Bạn muốn một ngôi nhà như thế nào?

わたしおおきいいえをほしいです。

Tôi muốn có một ngôi nhà to.

Giải thích

Cách diễn đạt phổ biến nhất trong ngữ pháp N5 về cách hỏi tính chất và ngoại hình.

Trong những trường hợp như vậy,sẽ sử dụng “Tính Từ” để trả lời.

Trong các kỳ kiểm tra như JLPT, chúng ta thường gặp dạng đề như chọn câu trả lời từ các đáp án có sẵn, vì vậy, hãy nhớ đối với câu hỏi về “tính chất và ngoại hình” nhưどんな + [Danh Từ], thì đáp án sẽ là Tính Từ.

[を hay が?] Giải thích sự khác nhau trợ từ tân ngữ cho Động từ và tính từ đuôi な [ngữ pháp N5] [Tính từ] trong tiếng Nhật là gì? Tính từ đuôi い và Tính từ đuôi な. Ý nghĩa và cách sử dụng 【Ngữ pháp N5】

Trường hợp sử dụng どんな khi yêu cầu ai đó giải thích.

Câu ví dụ

2. 「いただきます」はどんな意味いみですか?

いただきます có nghĩa là gì vậy?

日本人にほんじんべるまえ言葉ことばです。

Đây là một câu nói trước bữa ăn của người Nhật.

Giải thích

Các bạn cũng có thể sử dụng どんな khi yêu cầu 1 ai đó giải thích sự việc náo đó như 〇〇はどんな意味いみですか? 

Vì đối phương hỏi về những gì bản thân không biết, không giống như どんな thông thường,(để đặt câu hỏi về “tính chất, ngoại hình” thường được trả lời bằng 1 tính từ). Trong những trường hợp như vậy, thay vì trả lời bằng 1 tính từ duy nhất, thì chúng ta sẽ trả lời bằng văn bản để đối phương có thể hiểu càng nhiều càng tốt.

[N/V + trước của ~] tiếng Nhật là gì?. →N(VThể từ điển)のまえに、~. Ý nghĩa và cách sử dụng. [Ngữ pháp N5]
Cách sử dụng tiếng Nhật của người bản xứ

〇〇はどんな意味いみですか? là 1 cụm từ mà giáo viên người Nhật và khi bạn thật sự không hiểu tiếng Nhật rất thường hay sử dụng, vì thế nên hãy nhớ nó nhé!

Và nếu có thể, chúng ta hãy ghi nhớ luôn mẫu câu trả lời là 〇〇は××という意味です。nhé!

Bằng cách nhớ một mẫu câu hội thoại như vậy,khi thự sự giao tiết với người Nhật, vì chúng ta sẽ có thể dự đoán được câu trả lời dạng nào sẽ đến, nên kỷ năng nghe cũng sẽ tăng lên.

Trường hợp sử dụngどんな như ý nghĩa của [Cái gì?]

Câu ví dụ

3. どんなものをべましたか?

Bạn đã ăn món gì vậy?

→ラーメンをべました。

Tôi đã ăn Ramen.

Giải thích

Như đã nói rằng どんな là một câu được sử dụng khi đặt câu hỏi về tính chất, ngoại hình, giải thích, v.v.

Trên thực tế, đôi khi nó được sử dụng với cùng nghĩa là [Cái gì?].

Trong sách giáo khoa tiếng Nhật, việc sử dụngどの, を?どんな được giải thích chính xác, nhưng trong một cuộc trò chuyện thực sự, nó gây cảm giác khá khó chịu.

Do đó, bạn không cần phải học cách sử dụng nó.

Tuy nhiên, nếu bạn sống ở Nhật Bản, nhưng có thể, tốt nhất nên ghi nhớ nó ở một góc nào đó trong đầu của bạn nhé ^^

Tổng kết

  1. どんな + [Danh Từ] →luôn có một danh từ tồn tại phía sau どんな.
  2. Câu hỏi được sử dụng khi đặt câu hỏi về tính chất và ngoại hình.
  3. どんな có thể được sử dụng khi yêu cầu ai đó giải thích.
  4. どんな có thể được sử dụng đồng nghĩa với [Cái gì?]