[Hoàn toàn ~ không] tiếng Nhật là gì?→ぜんぜん~ない Ý nghĩa và cách sử dụng【Ngữ pháp N5】

Tôi là thầy Shige, là giáo viên dạy tiếng Nhật và cũng là người hổ trợ cho du học sinh Nhật Bản. (*´ω`)
Tôi có một nhóm trên facebook dành cho các bạn đặt bất kỳ câu hỏi nào với người Nhật, chính vì vậy đừng ngần ngại mà hãy đặt thật nhiều câu hỏi ở đấy nhé! (´▽`)

Nhóm Facebook miễn phí. Thảo luận về du học miễn phí.
Minna no Nihongo
Ngữ pháp này là ngữ pháp N5 của JLPT và được giải thích trong “ Minna no Nihongo Bài 9【JLPT N5 Bài 9】Giải thích ngữ pháp và hội thoại tiếng Nhật

Ý nghĩa và cách sử dụng của ぜんぜん~ない là gì…?

Ngữ pháp để sử dụng khi phủ định tất cả mọi thứ.

Trong tiếng Việt có nghĩa là [Hoàn toàn  không] , là [Not at all] trong tiếng Anh.

Ví dụ:

1.(わたし)(かん)国語(こくご)全然(ぜんぜん)、わかりません。

Tôi hoàn toàn không biết tiếng Hàn Quốc.

2. 昨日(きのう)宿題(しゅくだい)やってきた?

Bài tập về nhà hôm qua đã làm chưa?

全然(ぜんぜん)。。。

Chưa làm gì hết…

3. まだパンがありますか?

Có bánh mì chưa?

全然ぜんぜんあります!!!

Có rất nhiều!!!

Tóm tắt

  1. 全然(ぜんぜん)~ない sử dụng để phủ định toàn bộ vấn đề.
  2. Chỉ 1 mình 全然(ぜんぜん) cũng có thể sử dụng được.
  3. 全然(ぜんぜん)~ない có thể sử dụng với mọi từ loại như Động từ, Tính từ,v.v….
  4. Tiếng Nhật gần đây, 全然(ぜんぜん) được sử dụng như một câu khẳng định và đôi khi được sử dụng như một trường hợp nhấn mạnh choとても.

Giải thích cụ thể ý nghĩa và cách sử dụng của ぜんぜん~ない

Thầy ơi! 全然ぜんぜん~ないlà ngữ pháp được sử dụng trong câu phủ định đúng không ạ?

Học sinh

Giáo viên

Đúng vậy!
Nhưng lần trước, người bạn người Nhật của em đã sử dụng nó như 全然ぜんぜんべるよ~

Học sinh

Giáo viên

Ngôn ngữ đang thay đổi từng chút một, tôi thì thường sử dụng 全然 ぜんぜんđơn thuần chỉ như 1 sự nhấn mạnh.

Giáo viên

全然ぜんぜん~ない sẽ được đưa ra trong bài kiểm tra. Nên hãy cẩn thận nhé!
Vâng (`・ω・´)

Học sinh

[Không… lắm.] tiếng Nhật là gì? →あまり~ない Ý nghĩa và cách sử dụng【Ngữ pháp N5/N3】 [Một chút/một ít] tiếng Nhật là gì?→ すこし Ý nghĩa và cách sử dụng【Ngữ pháp N5】 [Hầu hết, đại khái là, khá là, khoảng, gần như] tiếng Nhật là gì?→ だいたい Ý nghĩa và cách sử dụng【Ngữ pháp N5】 [Thường/rất…] tiếng Nhật là gì? → よく Ý nghĩa và cách sử dụng【Ngữ pháp N5】

全然ぜんぜん~ない là ngữ pháp cơ bản để phủ định hoàn toàn.

Câu ví dụ

1.(わたし)(かん)国語(こくご)全然(ぜんぜん)、わかりません。

Tôi hoàn toàn không biết tiếng Hàn Quốc.

Giải thích

Đây là ngữ pháp cơ bản của 全然(ぜんぜん)~ない. Phần ない, thay đổi tùy thuộc vào từ loại và phần kính ngữ, nhưng vì thể phủ định có thể sử dụng, vì vậy hãy nhớ nó nhé.

V- Masu & V- MasenTiếng Nhật nghĩa là gì?→ Vます& VませんÝ nghĩa, cách dùng của cấu trúc này! [Ngữ pháp N5] ~があります&~がいますKhác nhau như thế nào?【Ngữ pháp N5】
Cách sử dụng tiếng Nhật của người bản xứ

Trong tiếng Nhật, có một số biểu thức dùng để phủ định hoàn toàn, chẳng hạn như (まった)く~ない, 完全(かんぜん)に~ない và (すこ)しも~ない.v.v…

Tuy nhiên, trong số đó, thứ được sử dụng nhiều nhất trong cuộc trò chuyện là 全然(ぜんぜん)~ない.

Tất nhiên, các biểu thức khác trong cuộc trò chuyện cũng được sử dụng, nhưng hãy nhớ rằng 全然(ぜんぜん)~ない thường được sử dụng trong cả tình huống thông thường và công việc!

Trường hợp ない của 全然ぜんぜん~ない bị lượt bỏ.

Câu ví dụ

2. 昨日(きのう)宿題(しゅくだい)やってきた?

Bài tập về nhà hôm qua đã làm chưa?

全然(ぜんぜん)。。。

Chưa làm gì hết…

Giải thích

ない của 全然(ぜんぜん)~ない thường bị lượt bỏ trong cuộc hội thoại của người Nhật.

Ngay cả trong những trường hợp như vậy, bạn vẫn có thể hiểu từ trước và sau đoạn văn 全然(ぜんぜん)。。。 này đại diện cho sự phủ định.

Tổng hợp về cách sử dụng và phương pháp phán đoán thể Vた (Quá khứ của động từ).

Trường hợp sử dụng 全然ぜんぜん~ない nhấn mạnh choとても trong câu khẳng định.

Trong trường tiếng Nhật,全然(ぜんぜん)~ない được học như một câu phủ định.

Tuy nhiên, trong cuộc trò chuyện gần đây của người Nhật, đôi khi nó được sử dụng trong một câu khẳng định như một biểu thức nhấn mạnh sử dụng thay vì とても.

Câu ví dụ

3. まだパンがありますか?

Có bánh mì chưa?

全然ぜんぜんあります!!!

Có rất nhiều!!!

Giải thích

Theo cách này, nó không được sử dụng như một hình thức phủ định, mà là một câu khẳng định.

Trong trường hợp này, nó có cùng ý nghĩa vớiまだたくさんあります。

全然(ぜんぜん) có thể sử dụng với mọi từ loại như Động từ, Tính từ,v.v…. nên rất dễ để nói trong các cuộc hội thoại.

MEMO
全然ぜんぜん được sử dụng trong các câu khẳng định trong các cuộc hội thoại gần đây của Nhật Bản, vui lòng trả lời 全然ぜんぜん~ない là câu phủ định trong các bài thi và bài kiểm tra nhé ^^

Tổng kết

  1. 全然(ぜんぜん)~ない sử dụng để phủ định toàn bộ vấn đề.
  2. Chỉ 1 mình 全然(ぜんぜん) cũng có thể sử dụng được.
  3. 全然(ぜんぜん)~ない có thể sử dụng với mọi từ loại như Động từ, Tính từ,v.v….
  4. Tiếng Nhật gần đây, 全然(ぜんぜん) được sử dụng như một câu khẳng định và đôi khi được sử dụng như một trường hợp nhấn mạnh choとても.