[Hầu hết, đại khái là, khá là, khoảng, gần như] tiếng Nhật là gì?→ だいたい Ý nghĩa và cách sử dụng【Ngữ pháp N5】

Tôi là thầy Shige, là giáo viên dạy tiếng Nhật và cũng là người hổ trợ cho du học sinh Nhật Bản. (*´ω`)
Tôi có một nhóm trên facebook dành cho các bạn đặt bất kỳ câu hỏi nào với người Nhật, chính vì vậy đừng ngần ngại mà hãy đặt thật nhiều câu hỏi ở đấy nhé! (´▽`)

Nhóm Facebook miễn phí. Thảo luận về du học miễn phí.

Cách sử dụng và ý nghĩa của だいたい là gì…?

Trong tiếng Nhật nó là 1 trạng từ, trong tiếng Việt nó có nghĩa là [Hầu hết, khá là, đại khái là, khoảng, gần như]

Cảm nhận về tần số và mức độ là khoảng 80% trong toàn bộ. Nó có thể bổ ngữ cho tất cả mọi thứ. (Đặc biệt, thường là động từ, tính từ đuôi  và tính từ đuôi )

Ví dụ:

1. (わたし)大体(だいたい)()()わりました。

Tôi ăn gần xong rồi.

2. (はな)はだいたいきれいです。

Hoa này khá là đẹp đó.

3. この学校(がっこう)へバスでだいたい5分かかります。

Từ trường đến bằng xe Bus mất khoảng 5 phút.

4.大体(だいたい)(ひと)高校(こうこう)卒業(そつぎょう)します。

Hầu hết mọi người đều tốt nghiệp trung học.

5. だいたいさー。それおかしくない?

Vốn dĩ thì. Cái đó không phải là kỳ lạ lắm sao?

Tóm tắt

  1. Trong tiếng Nhật nó là 1 trạng từ, trong tiếng Việt nó có nghĩa là [Hầu hết,khá là, đại khái là, khoảng, gần như].
  2. Sử dụng khi bạn muốn thể hiện tần suất, số lượng, mức độ, v.v … gần khoảng 80% so với toàn bộ.
  3. Sau khi bổ ngữ cho số liệu, thì nó sẽ giống với ý nghĩa của やく (Tiếng Việt là [khá là, đại khái là, khoảng, gần như], tiếng Anh là [about])
  4. Nó có thể được sử dụng như そもそも(Vốn dĩ) trong câu hội thoại. 

Giải thích chi tiết về ý nghĩa và cách sử dụng của だいたい.

Giáo viên

Hôm nay,chúng ta sẽ tìm hiểu về ý nghĩa và cách sử dụng của だいたい.
Vâng!

Học sinh

Giáo viên

Tôi thường sử dụng khi diễn tả mức độ khoảng 80%. Hãy cùng ghi nhớ các trạng từ biểu thị các mức độ khác nhau nào!
[Hoàn toàn ~ không] tiếng Nhật là gì?→ぜんぜん~ない Ý nghĩa và cách sử dụng【Ngữ pháp N5】 [Không… lắm.] tiếng Nhật là gì? →あまり~ない Ý nghĩa và cách sử dụng【Ngữ pháp N5/N3】 [Một chút/một ít] tiếng Nhật là gì?→ すこし Ý nghĩa và cách sử dụng【Ngữ pháp N5】 [Hầu hết, đại khái là, khá là, khoảng, gần như] tiếng Nhật là gì?→ だいたい Ý nghĩa và cách sử dụng【Ngữ pháp N5】 [Rất/ Cực kỳ] tiếng Nhật là gì? →とてもÝ nghĩa và cách sử dụng【Ngữ pháp N5/N3】

Trường hợp だいたい bổ ngữ cho động từ.

Câu ví dụ

1. (わたし)大体(だいたい)()()わりました。

Tôi ăn gần xong rồi.

Giải thích

Khi bổ ngữ cho động từ, thì nó sẽ có ý nghĩa là “khoảng 80% của hoạt động”

Do đó, đó là câu rất thường được sử dụng.

Những động từ thể quá khứ cũng rất thường được sử dụng như:

だいたい、わかりました

だいたい、()わりました。

V.v…

Trường hợp だいたい bổ ngữ cho tính từ đuôi な.

Câu ví dụ

2. (はな)はだいたいきれいです。

Hoa này khá là đẹp đó.

Giải thích

Trường hợp だいたい bổ ngữ cho tính từ đuôi , sẽ có ý nghĩa là “mức độ đẹp của bông hoa là 80%”

Tính từ きれいだ rất dễ bị nhầm lần, nó không phải là tính từ đuôi  mà là tính từ đuôi な.

Liên quan đến tính từ đuôi  và tính từ đuôi な được đề cập trong bài viết dưới đây.

[Tính từ] trong tiếng Nhật là gì? Tính từ đuôi い và Tính từ đuôi な. Ý nghĩa và cách sử dụng 【Ngữ pháp N5】

Trường hợp だいたい bổ ngữ cho tính từ đuôi い.

Câu ví dụ

3. この学校(がっこう)へバスでだいたい5分かかります。

Từ trường đến bằng xe Bus mất khoảng 5 phút.

Giải thích

Khi bổ ngữ cho con số, nó có ý nghĩa như (やく).

Tiếng Việt là “khá là, đại khái là, khoảng, gần như”, tiếng Anh là about

Trong đoạn văn lần này,nó có ý nghĩa giống như là “mất khoảng từ 4 phút ~ 6 phút.”

Chính vì vậy, trong trường hợp không biết về thời gian và con số, hãy sử dụng ほとんど theo hướng tích cực nhé! ^^

Cái này/cái đó/cái kia? tiếng Nhật là gì?→この,その,あの Ý nghĩa, cách dùng của cấu trúc này!【Ngữ pháp N5】

Trường hợp だいたい sử dụng làm danh từ →A của B.

Câu ví dụ

4.大体(だいたい)(ひと)高校(こうこう)卒業(そつぎょう)します。

Hầu hết mọi người đều tốt nghiệp trung học.

Giải thích

Trường hợp 大体(だいたい) + の + Danh từ, trong tiếng Việt nó là “Hầu hết” trong tiếng Anh là “Most of” giống như:

大体(だいたい)(ひと) (Hầu hết mọi người)

大体(だいたい)動物(どうぶつ) (Hầu hết động vật)

大体(だいたい)のもの (Hầu hết mọi thứ)

V.v….

Cấu trúc câu cơ bản giống như A của B

Từ A đến B Tiếng Nhật là gì?→ AからBまでÝ nghĩa, cách dùng của cấu trúc này!【Ngữ pháp N5】

Sử dụng hiếm có của だいたい → trường hợp nó có nghĩa là そもそも

Mặc dù đó là một biểu hiện hiếm khi được sử dụng khi học tiếng Nhật, nhưng khi thực sự làm việc với một cấp trên người Nhật có tính cách nghiêm khắc, sẽ có lúc sẽ nói だいたいねー,だいたいさー.

Trong trường hợp đó, nó không giống với だいたい đã học ở trên, mà nó sẽ có ý nghĩa giống như そもそも.

Trong tiếng Việt có nghĩa là “Vốn dĩ,ngay từ đầu”, trong tiếng Anh có nghĩa là “in the first place”

Câu ví dụ

5. だいたいさー。それおかしくない?

Vốn dĩ thì. Cái đó không phải là kỳ lạ lắm sao?

Giải thích

Trong trường hợp này, nó có nghĩa là そもそも và “Vốn dĩ, ngay từ đầu

[Không phải] trong tiếng Nhật là gì?→じゃありません và くないです phủ định của tính từ trong tiếng Nhật là gì【Ngữ pháp N5】
Cách sử dụng tiếng Nhật của người bản xứ

Cụm từ này thường được sử dụng khi ai đó ở vị trí cấp trên trách mắng người phạm lỗi lúc người đang tức giận.

Vì vậy, người Nhật có thể hiểu rằng “Ah, người này đang tức giận” chỉ bằng cách nhìn vào câu này.

Bạn không cần phải học nó vì nó không phải là một ngữ pháp quan trọng đâu nhé!^^

Tổng kết

  1. Trong tiếng Nhật nó là 1 trạng từ, trong tiếng Việt nó có nghĩa là [Hầu hết,khá là, đại khái là, khoảng, gần như]
  2. Sử dụng khi bạn muốn thể hiện tần suất, số lượng, mức độ, v.v … gần khoảng 80% so với toàn bộ.
  3. Sau khi bổ ngữ cho số liệu, thì nó sẽ giống với ý nghĩa của やく (Tiếng Việt là [khá là, đại khái là, khoảng, gần như], tiếng Anh là [about])
  4. Nó có thể được sử dụng như そもそも(Vốn dĩ) trong câu hội thoại.